کشف دو عراده موتر حاوی 12500 کیلوگرام مواد منفجره شبکه حقانی در پکتیکا

اطلاعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که مأموران این اداره در یک عملیات ویژه توانسته‌اند دو عراده موتر نوع داینا مملو از مواد انفجاری مربوط به شبکه حقانی را در ولایت پکتیکا کشف کنند.
در خبرنامه‌ای که ریاست عمومی امنیت ملی روز یک‌شنبه منتشر کرده، آمده است که با کشف و ضبط این دو عراده موتر از حمله خونین این شبکه در ولایت پکتیکا جلوگیری شده است.
به نقل از خبرنامه، اعضای شبکه حقانی در این دو موتر، ۱۲۵۰۰ کیلوگرام مواد منفجره را در ۲۵۰ بوری به شکل ماهرانه زیر چوب سوخت جابه‌جا کرده بودند که قصد داشتند با استفاده از آن حملات خونین را در ولایت پکتیکا راه‌اندازی کنند.
مأموران امنیت ملی در پیوند به انتقال این مقدار مواد منفجره یک تن را بازداشت کرده‎اند. براساس اعلامیه‌های منتشر شده از سوی امنیت ملی، شبکه‌‌ حقانی در ولایت پکتیکا حضور گسترده دارد. پیش از این نیز در چندین مورد مخفی‌گاه‌ها و ذخیره‌گاه‌های این شبکه در ولایت پکتیکا کشف و ضبط شده بود.