خشونت عليه زنان در ننگرهار کاهش يافته است

مسئولان رياست امور زنان ننگرهار مي‌گويند که خشونت عليه زنان نسبت به سال گذشته در اين ولايت از اثر آگاهى عامه کاهش يافته‌ است. آن‌ها مي‌گويند، امسال برنامه‌هاى آگاهى عامه را در ولسوالى‌هاى مختلف ننگرهار عملى کرده‌اند که نتايج مثبتی را در پى داشته است.

انيسه عمرانى، رييس امور زنان این ولايت دیروز (١٣ عقرب) گفت، امسال برنامه‌هاى زياد‌ آگاهى عامه را به راه انداخته که شمارى از آن خاتمه يافته و بعضى از آن‌ها تاکنون جريان دارند. وی مي‌گويد، سال جارى حدود پنج قضيه‌ی خشونت نزد آن‌ها ثبت شده که اين رقم بسيار کم نسبت به سال گذشته مي‌باشد.

خانم عمرانی مي‌گويد: «اکثريت اين حادثه‌ها، فرار از منازل است که کم‌ترين آن از ولايت ننگرهار مي‌باشد و متباقى همه‌ی آن از ولايات ديگر کشور مي‌باشند». وى افزود، اکثريت زنانی که مي‌خواستند از ولايات ديگر کشور به پاکستان فرار کنند، از سوى پوليس سرحدى دست‌گير شده که در حال حاضر در خانه‌هاى امن زند‌گى مي‌کنند.

انيسه عمرانى مى‌افزايد که در حال حاضر شمار‌ زيادى از زنان مشکلات خانوادگی خود را با آن‌ها شريک می‌سازند و مشکلات آن‌ها در فضاى آرام حل مي‌شوند. رييس امور زنان ننگرهار مي‌گويد‌ که آن‌ها براى زنان آسيب ديده در اين ولايت خانه‌ی امن ايجاد کرده و زنانی که قضاياى آن‌ها تاکنون جريان دارند نيز در خانه‌هاى امن زند‌گى مي‌کنند.

وى مي‌گويد، گرچه حوادث خشونت از اثر آگاهى عامه کاهش يافته، اما برعلاوه‌ی آن نبود زمينه‌ی کارى براى زنان، نبود محل مشخص براى خانه‌ی امن، مساعد نبودن شرایط تحصیلی براى دختران در ولسوالى‌هاى دور‌دست‌ عواملی‌اند که آن‌ها را مشوش ساخته‌اند.

انيسه مى‌افزايد: «اگر به ولسوالى حصارک نظر بياندازيم، مکاتب دختران وجود ندارد، اگر به ولسوالى دُر‌ بابا نظر کنيم،‌ آن‌جا نيز مکتب نيست و اگر اين حالت دوام يابد، مشکلات زيادى به ميان خواهند آمد». وى از متنفذان قومى و علماى دينى خواست که براى مکاتب دختران در ولسوالى‌هاى دور‌دست زمينه‌هاى درسى را مساعد سازند. هم‌چنان وى از مخالفان مسلح خواست که مانع مکاتب دختران نشوند. «پژواک»