چهارشنبه 17 آگوست 2016

تجدید بیعت با مجددی

به نظر من، وقت آن رسیده که با حضرت مجددی تجدید بیعت کنیم. عبدالله و اشرف غنی شاید حاکمان توانایی باشند و کمالات بسیار داشته باشند. اما […]

به نظر من، وقت آن رسیده که با حضرت مجددی تجدید بیعت کنیم. عبدالله و اشرف غنی شاید حاکمان توانایی باشند و کمالات بسیار داشته باشند. اما یک عیب بزرگ هم دارند و آن این است که ما هیچ نمی‌فهمیم چه کار می‌کنند. یکی در ارگ نشسته و دیگری در سپیدار. این به آن اعتماد ندارد و آن به این. هر فکری که به‌خاطر اصحاب ارگ برسد سپیداری‌ها خرابش می‌کنند و هر خیالی که در خاطر سپیداریان بگذرد، اصحاب ارگ زیرش آب جاری می‌کنند که پا نگیرد.
در چنین وضعیتی ما به کسی نیاز داریم که خاطر ما را جمع بسازد و از همان راهی جمع بسازد که دوست داریم. به این معنا که مثلا خوابی ببیند و در آن خواب به او وحی یا الهام شود که حال مملکت خراب است و او باید دست به کار شود و زود استخاره‌یی صورت بدهد و اوضاع نابه‌سامان را سامان ببخشد. حضرت مجددی می‌تواند چنان کسی باشد و در گذشته این ظرفیت را در خود نشان داده. خوبی حضرت این است که هر نوع فرمایش خیرخواهانه برای مملکت را می‌پذیرد. یعنی رویاها و استخاره‌های او انعطاف‌پذیرند و می‌توانند به گونه‌یی عیار شوند که از درون‌شان خیر مملکت درآید. در همین انتخابات قبلی وقتی که اشرف غنی گفت که راهنمایی حضرت صاحب برای او بسیار ارزشمند است، ناگهان استخاره‌ی حضرت صاحب به این نتیجه رسید که رای دادن به داکتر عبدالله فاجعه است. البته استخاره‌های بعدی نشان دادند که عبدالله رییس اجراییه‌ی خوبی می‌شود.
حالا به‌نظر من چند تن از اولیاء بروند و از حضرت صاحب تمنا کنند که استخاره کند از این پس چه کار شود خوب است. بعید است استخاره‌ی ایشان جواب بدهد که بروید آقای کرزی را بیاورید. ولی اگر چنان هم شد، ما گردن می‌نهیم دیگر. مگر می‌توان در برابر استخاره ایستاد؟ من شخصا به یاد دارم که کسی رفته بود پیش یکی از اولیاء و از او خواسته بود که استخاره کند که او پسر خو د را ختنه بکند یا نکند. استخاره جواب داده بود که وی پس از آن که یک بوجی آرد به خانه‌ی اولیای مذکور آورد، برود و پسر خود را ختنه کند. آن شخص بدون اجرا کردن آن قسمت کار رفت و پسر خود را ختنه کرد. اولیای مذکور خیلی ناراحت شد و از خدا خواست که آن پسر بپندد. باور نمی‌کنید چه روزی به سر آن پسر آمد. شش متر تکه برایش تنبان نمی‌شد. مثل کپسول گاز شده بود آن. بگذریم.
این چیزها را آسان نگیریم. برویم پیش ایشان و از ایشان تمنا کنیم که یا خودشان به داد ملک و ملت برسد یا آقای کرزی را بیاورد (از طریق قانونی استخاره) یا یک دعا کند که خاکستر شویم. وضع ما خیلی خراب است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of