چهارشنبه 11 حوت 1395

خطر دفع شد بخیر

رییس جمهور، رییس اجراییه و معاون دوم رییس جمهور از نامزدان عضویت در دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات امتحان گرفتند. ما متن پیاده شده‌ی این جلسه‌ی امتحانی را […]

رییس جمهور، رییس اجراییه و معاون دوم رییس جمهور از نامزدان عضویت در دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات امتحان گرفتند. ما متن پیاده شده‌ی این جلسه‌ی امتحانی را به‌دست آوردیم (چون به پا آورده نمی‌توانستیم):
رییس جمهور: ههههههههههه
نامزد: بلی صاحب. همین طور است.
رییس اجراییه: ان شاءالله صحیح می‌شود.
معاون دوم: همیش برای تان موفقیت آرزو می‌کنیم.
نامزد: من قول می‌دهم که تا آخرین قطره‌ی خون خود از…
رییس جمهور: شما قبلاً هم در زمینه‌ی برگزاری انتخابات تجربه داشته‌اید؟
معاون دوم: بلی صاحب، برادر ما از فامیل‌های آقای امرخیل هست…
رییس جمهور: معاون صاحب تشکر. داکتر صاحب عبدالله اینجا هستند. من باید با استاد خلیلی در این باره گپ بزنم.
رییس اجراییه: نظر شما در مورد گوسفند چیست؟ ههههه.
نامزد: گوسفند؟ من متوجه نشدم. می‌توانید سوال تان را کمی روشن‌تر کنید لطفاً؟
رییس جمهور: داکتر صاحب، زشت است. از همین مسأله بگذریم.
رییس اجراییه: خخخخخخ. گوسفند را نمی‌شناسید؟ گوسفند.
نامزد: به خدا من هیچ نفهمیدم.
رییس جمهور: استاد دانش، هیچ لازم نبود نام امرخیل صاحب را بگیرید.
معاون دوم: امرخیل صاحب امروز صبح زنگ زده بود. می‌گفت کبوترهای سفید بر می‌گردند.
رییس جمهور: کبوترهای سفید یعنی چه؟
معاون دوم: نمی‌دانم. همین‌قدر گفت که این برادری که حالا امتحان می‌دهد یک کبوتر سفید است.
نامزد: من؟ من یک کبوتر سفید هستم؟ خدایا شکر. خانمم همیشه مرا بز خطاب می‌کند.
رییس اجراییه: داکتر صاحب اشرف غنی، کبوتر سفید به چند می‌خری؟
رییس جمهور: داکتر صاحب، زشت است.
رییس اجراییه: زشت چه کارش چه؟ به چند می‌خری؟
رییس جمهور: برادر، امتحان شما خلاص است. شما بروید. من و معاون صاحب و داکتر صاحب نتیجه را فردا یا پس فردا به شما می‌گوییم.
معاون دوم: رییس صاحب، چرا امتحان را نیمه کاره گذاشتید؟
رییس جمهور: استاد دانش، ساده استی، خراب کردی. این آدم هیچ ارتباطی به امرخیل نداشت. خوب، داکتر صاحب عبدالله، یک لگ صحیح است؟
رییس اجراییه: یک لگ که همین دریشی من هست. توهین می‌کنی.
رییس جمهور: سه والی، دو سفیر، دو هزار جریب از بغل دارالامان.
رییس اجراییه: من سرنوشت ملت را معامله نمی‌کنم.
رییس جمهور: هفت والی، پنج لگ دالر نقد، سی قرارداد از وزارت انکشاف دهات.
رییس اجراییه: سر آن پیش‌نهادهای قبلی؟
رییس جمهور: بلی، بلی.
رییس اجراییه: ملت به گذشت نیاز دارد. شرایط حساس است و کم‌ترین نفاق در حکومت وحدت ملی وطن را با خطرات بزرگ روبرو می‌کند. امتحان بقیه‌ی نامزدها را کی‌ می‌گیرد؟
رییس جمهور: استاد دانش می‌گیرد.
بر اساس گزارش‌ها وطن فعلاً تا هفت سال دیگر از خطر نجات یافته است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of