چهارشنبه 8 قوس 1396

بی برقی در کابل به پایان می‌رسد؟

اطلاعات روز: در حالی‌که بی‌برقی چند ماهه و ناتوانی شرکت برشنا در تأمین برق شهر کابل نارضایتی‌های بسیاری برانگیخته، رییس برق ولایت کابل گفته است که تا […]

اطلاعات روز: در حالی‌که بی‌برقی چند ماهه و ناتوانی شرکت برشنا در تأمین برق شهر کابل نارضایتی‌های بسیاری برانگیخته، رییس برق ولایت کابل گفته است که تا پنج یا شش روز آینده برق وارداتی و برق حرارتی بیشتری در شهر کابل عرضه خواهد شد و این مسأله باعث کاهش در پرچوی‌ها و رفع نوبتی بودن برق می‌شود.
آقای مومند روز سه‌شنبه، هفتم قوس، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که همه‌ساله در این موعد از سال به‌دلیل کم شدن آب در بندهای ماهی‌پر و نغلو، دستگاه‌های آبی تولید برق از کار می‌افتند و باعث کاهش ۱۰۰ میگاوات برق در شهر کابل و جلا‌ل‌آباد می‌شود.
بی‌برقی در شهر کابل از یک‌سو و سرد شدن چند روز زودتر هوا که شرکت برق برشنا را برای اجرای برنامه‌های زمستانی غافل‌گیر کرده از سوی دیگر، باعث شده است که در روزهای اخیر پرچوی‌های برق بیشتر شود و مردم ساعت‌ها منتظر آمدن برق بمانند.
رییس برق کابل گفت که از سه روز به این‌سو دو لین برق وارداتی ازبکستان با ظرفیت ۲۵۰ میگاوات مستقیم به شهر کابل وصل شده است و در دیگر ولایت‌ها از آن استفاده نمی‌شود. همچنان براساس یک قرارداد جدید میان شرکت برشنا و کشور ازبکستان، ظرفیت این لین برق ۵۰ میگاوات افزایش یافته است. با این‌حساب به‌گفته‌ی مومند، از این دو لین برق بیشتر ۲۹۰ میگاوات برق به کابل می‌رسد.
افزون بر این، آقای مومند گفت تا پانزدهم ماه قوس دو دستگاه تولید برق حرارتی در کابل؛ یکی در منطقه‌ی تره‌خیل و دیگری در کوتل خیرخانه فعال می‌شود که از هردو ۱۴۰ میگاوات برق تولید می‌شود.
مومند افزود که در سال‌های گذشته شرکت برشنا صرف از یک دستگاه تولید برق حرارتی تره‌خیل استفاده و برای شش ساعت در شبانه-روز این دستگاه را روشن می‌کرد. اما بعد از ۱۵ قوس امسال هر دو دستگاه حرارتی ۱۸ ساعت در شبانه-روز روشن می‌شود و ۱۴۰ میگاوات برق از آن تولید و برای باشندگان کابل توزیع می‌شود.
مصرف تیل این دستگاه‌ها بسیار بلند است. شرکت برشنا قصد دارد مواد سوخت دستگاه تولید برق حرارتی خیرخانه را از تیل به گاز تغییر دهد. براساس قرارداد میان حکومت و شرکت برشنا، نصف مصرف تیل این دستگاه‌ها به دوش حکومت و نصف دیگر آن به دوش شرکت برشنا است.
به گفته‌ی رییس برق کابل، شهر کابل در این وقت‌های سال بین ۵۸۰ تا ۶۰۰ میگاوات برق ضرورت دارد. در روزهای اخیر قسمت‌هایی از شهر کابل در جریان ۲۴ ساعت، تنها بین شش تا ۱۲ ساعت برق داشت.
مومند گفت نظم برق در کابل واقعاً برهم خورده است و شرکت برشنا در تلاش است که نیازمندی‌های برق باشندگان کابل را مرفوع کند.
به‌گفته‌ی مومند علت بی‌نظمی شدید برق در کابل در روزهای اخیر، این بوده که امسال هوا زودتر سرد شد و این شرکت نتوانست برنامه‌های زمستانی خود را نظر به تقسیم‌اوقات (۱۵ قوس) تنظیم کند.
رییس برق کابل جهت صرفه‌جویی در مصرف برق، توصیه‌هایی هم برای باشندگان کابل دارد. او از مردم می‌خواهد که در مصرف برق در طول سال، اما در فصل زمستان بیشتر صرفه‌جویی کنند‌. به‌جای گرم کردن خانه‌ها از انرژی بدیل استفاده کنند تا شهروندان بیشتر خانه‌های‌شان تنویر شود.
به گفته‌ی مومند، شرکت برشنا در کابل ۵۴۶ هزار مشتری دارد و هرخانه‌یی که یک گروپ اضافی را خاموش کند، ۵۴۶ هزار گروپ خاموش شده و در مصرف برق صرفه‌جویی چشم‌گیری می‌شود.
او گفت: «اگر در شهر کابل هر کس یک گروپ خانه خود را بُکُشد، ۲۰ هزار خانه در مقابل روشن می‌شود. این‌طور فکر نشود که یک گروپ روشن کردن تأثیر ندارد. کاملاً تأثیر خود را دارد.»
با این‌حال، مردم شهر کابل منتظر اند که این خبر خوش به واقعیت تبدیل شده و گم‌شده‌ی آن‌ها به خانه بازگردد.

Subscribe
Notify of
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments