مسوول انتقال سلاح و مهمات گروه طالبان در پکتیکا بازداشت شد

اطلاعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی کشور از بازداشت یک عضو مهم گروه طالبان در ولایت پکتیکا خبر می‌دهد.
این نهاد با نشر خبرنامه‌یی اعلام کرد که نیروهای امنیت ملی مسوول انتقال سلاح و مهمات گروه طالبان را در ولایت پکتیکا بازداشت کرده‌اند.
در خبرنامه آمده است که این عضو مهم و کلیدی گروه طالبان در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا بازداشت شده است.
خبرنامه افزود:« در مربوطات ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا یک تبعه‌ی کشور پاکستان بنام الله گل که مسوولیت انتقال سلاح و مهمات را از آن طرف خط دیورند به گروه طالبان به عهده داشت، باالفعل با یک عراده موتر دادسن که مقداری سلاح و مهمات در آن جاسازی شده بود بازداشت شده است».
بربنیاد خبرنامه در این موتر، 24 میل کلاشینکوف، 6 میل کرینکوف، 2 میل یازده تیر و 7000 فیر مرمی تفنگچه جاسازی شده بود که قرار بود این مقدار سلاح به ولایت غزنی انتقال داده شود.
از سوی هم ریاست عمومی امنیت ملی کشور از کشته شدن یکی از فرماندهان مهم و برجسته شبکه‌ی حقانی نیز در این ولایت خبر می‌دهد.
در خبرنامه‌ی که از سوی این نهاد منتشر شده آمده است که این عضو برجسته شبکه‌ی حقانی در درگیری رو در رو با نیروهای قطعات خاص امنیت ملی کشته شده است.
عبدالقدوس، یکی از فرماندهان شبکه‌ی حقانی در ولسوالی یوسف خیلی ولایت پکتیکا همراه با سه عضو دیگر این گروه کشته و یک تن دیگر زخمی شدند.