فصل جدید همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی/ هرات میزبان کشورهای عضو تاپی است

اطلاعات روز: کار عملی پروژه‌ی تاپی، انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان به پاکستان (تاپ)، امتداد خط‌آهن ترکمنستان به داخل افغانستان (بندر تورغندی) و لین فایبر نوری در مسیر تاپی، با حضور رییسان جمهور افغانستان، ترکمنستان، نخست‌وزیر پاکستان و وزیر دولت در امور خارجه‌ی هند، رسما آغاز شد.
محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان دیروز (جمعه، ۴حوت) در سخن‌رانی‌ خود در این مراسم افغانستان را نقطه‌ی وصل کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی عنوان کرد.
رییس‌جمهور غنی نقش دولت ترکمنستان در تاپی را مهم و اساسی خوانده و از همکاری این کشور برای تطبیق این پروژه قدردانی کرد: «از نیت، اراده و مدیریت رییس‌جمهور ترکمنستان و همکاران‌شان در رابطه به پیشرفت کار تاپی که شبانه-روز تلاش ورزیدند قدردانی می‌نمایم.»
رییس‌جمهور به جایگاه اقتصادی و سیاسی هرات نیز اشاره کرده افزود که هرات در گذشته‌ها چهارراه آسیا بوده و در آینده دوباره به چهارراه آسیا مبدل خواهد شد.

او همچنین از کشورهای همسایه خواست که در راستای تامین امنیت در افغانستان تلاش کنند که یک افغانستان باثبات به نفع همه‌ی کشورهای منطقه است.
رییس‌جمهور تصریح کرد که همکاری اقتصادی در آسیا فقر را به ثروت مبدل خواهد کرد و باید کشورهای منطقه برای گسترش همکاری‌های منطقه‌یی تلاش کنند.
اشرف غنی گفت که تاپی نشان‌دهنده‌ی آن است که کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند و سایر کشورهای منطقه به اقتصاد به‌عنوان یک بحث عمده می‌نگرند.
آقای غنی تأکید کرد که افغانستان با هیچ کشوری دشمنی ندارد و در تلاش است که منافع خودش را حفظ کند: «ما آینده‌نگر هستیم. ما با هیچ کشور دشمنی نداریم. می‌خواهیم تنها منافع ملی خود را حفظ کنیم و هدف ما این است که محور همکاری منطقه باشیم.»
در همین حال، شاهد خاقان عباسی، نخست‌وزیر پاکستان در سخن‌رانی‌اش در این مراسم گفت، پروژه‌ی تاپی برای انکشاف تمام کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی موثر بوده و کشورهای عضو تاپی به رفاه بیشتری دست خواهند یافت.
مبشرجاوید اکبر، وزیر دولت در امور خارجی هند در این مراسم گفت که پروژه‌ی تاپی کشورهای منطقه را باهم پیوند می‌دهد و پیام هم‌گرایی برای رشد اقتصاد منطقه دارد.
وی تاپی را نیازی مشترک خوانده و افزود که این پروژه نیاز دوامدار مردم کشورهای سهیم است.
پایپ‌لاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به کشورهای پاکستان و هند انتقال داده می‌شود.
حق ترانزیتی که از این پروژه نصیب افغانستان می‌شود، سالانه بیش از ۴صد میلیون دالر است.