46درصد از ثبت‌نام شده‌ها در بامیان زنان‌اند

اطلاعات روز: مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بامیان می‌گویند در هشت روز گذشته بیش از نه هزار نفر در این ولایت ثبت‌نام کرده‌اند که 46.7 درصد ثبت نام کنندگان زنان‌اند.
علی‌شاه مصباح، رییس ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بامیان می‌گوید در این ولایت بیشترین ثبت‌نام کننده زنان‌اند و این رقم در سطح افغانستان بلندتر از دیگر ولایات است. او گفته که شرکت مردم برای ثبت‌نام در بامیان رو به افزایش است.
ولایت بامیان 220 مرکز رای‌دهی دارد و هر مرکز در حال حاضر دو محل ثبت‌نام که در مجموع 440 مرکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان در این ولایت فعال است. نیمی از این مراکز برای ثبت نام زنان ایجاد شده است.
علی‌شاه مصباح می‌گوید که روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان در بامیان در سه مرحله اجرا می‌شود. مرحله اول از 25 حمل آغاز شده و تا 23 ثور در مرکز ولایت بامیان در 32 مرکز و 64 محل انجام می‌شود. مرحله دوم از 25 ثور تا 23 جوزا در ولسوالی‌های این ولایت اجرا می‌شود.
مسوولان کمیسیون انتخابات در بامیان از روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان خوشبین اند و می‌گویند حضور مردم برای ثبت نام روزانه رو به افزایش است و این تغییر در نتیجه آگاهی‌دهی و فعالیت بیش از 300 رضاکار انتخاباتی ایجاد شده است.
علی‌شاه مصباح می‌گوید بزرگترین چالش و مشکل عمده فراروی ثبت‌نام رأی‌دهندگان روند کُند توزیع تذکره در ولایت بامیان و تذکره نداشتن اکثریت زنان است.
مسوولان کمیسیون انتخابات در بامیان درحالی از افزایش حضور مردم برای ثبت نام سخن می‌زنند که چند روز پیش اعضای شورای ولایتی بامیان گفته بودند که 50 درصد زنان و 20 درصد مردان در این ولایت تذکره ندارند و اگر این مشکل برطرف نشود، شمار زیادی از باشندگان بامیان نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند.