اشرف غنی: جهان مدیون جهاد مردم افغانستان است

اطلاعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان می‌گوید که جهان مدیون جهاد افغانستان است و جهاد مردم افغانستان، جهاد برای دنیا بوده است.
آقای غنی گفت که جهاد افغانستان تاثیر جهانی داشت و اگر جهاد افغان‌ها نمی‌بود، دیوار برلین نیز امروز پابرجا بود. او همچنان گفت که پس از پیروزی جهاد افغانستان، نفاق در این کشور حاکم شد و اتکا و توسل به زور جای مباحثه، تفکر و مفاهمه را گرفت.
آقای غنی در محفل گرامیداشت از بیست‌وششمین سالروز پیروزی جهاد افغانستان در برابر شوروی سابق گفت: «مردم افغانستان میان هفتم ثور سال ۱۳۵۷ و تا هشتم ثور سال ۱۳۷۱ حماسه آفرید، هیچ فرد عدالت‌گرا از این حماسه انکار کرده نمی‌تواند.»
انتخابات
رییس‌جمهور افغانستان با تأکید بر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قبل از ماه‌ جوزای سال 1398 خورشیدی گفت که بدون اراده‌ی ملت یک روز هم به‌عنوان رییس‌جمهور به کارش را ادامه نمی‌دهد. او گفت که پنج سال کار رییس‌ جمهور باید براساس قانون اساسی محاسبه شود.
آقای غنی گفت: «انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس قانون اساسی برگزار خواهد شد. من یک روز خواهش ندارم که بدون اراده‌ی ملت در این مقام باشم. پنج سال انتخابات بر اساس قانون اساسی محاسبه می‌شود نه به اساس روزی که من سوگند وفاداری یاد کردم.»
از سوی هم او به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها تأکید کرد و گفت که حکومت در روند انتخابات دخالت نمی‌کند و پارلمان نیز نباید در این روند دخالت کند.
همزمان با افزایش حملات مخالفان مسلح بر مراکز ثبت‌نام رای‌دهندگان، آقای غنی گفت که تأمین امنیت مراکز رای‌دهی در اولویت حکومت قرار دارد و او دستور داده تا نهادهای امنیتی تمام تلاش خود را در این زمینه بکنند.
او راه‌حل بیرون شدن از بحران را برگزاری انتخابات خواند و از مردم خواست که برای شرکت در انتخابات به مراکز ثبت‌نام رفته و ثبت‌نام کنند.
عملیات خندق
گروه طالبان عملیات بهاری امسال خود را «خندق» نام‌گذاری کرده است. این گروه تاکنون در چندین ولایت بر قرارگاه‌های نظامیان افغان حمله کرده‌اند.
رییس جمهور اشرف غنی در مورد عملیات بهاری طالبان گفت که آغاز جنگ بهاری طالبان به نام غزوه خندق تعجب‌آور است و پرسید که آیا طالبان خود معنای خندق را می‌دانند. او گفت که جنگی که طالبان راه‌انداخته، جنگ علیه مردم و بر ضد افغانستان مستقل و آزاد است.
او همچنان گفت که تمام طالبان خواهان جنگ نیستند بلکه جنگ از سوی شمار محدود بر آنان تحمیل شده.