عبدالله: مجاهدین در انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری نامزد مستقل دارند

اطلاعات روز: عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی گفته است که حوزه‌ جهاد و مقاومت در انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری، نامزد مستقل خود را دارد.
آقای عبدلله امروز( شنبه،8 ثور) در مراسم گرامی داشت از بیست‌وششمین سال روز پیروزی مجاهدین در ولایت پنجشیر صحبت می‌کرد گفت که مجاهدین در انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری هماهنگ‌تر از گذشته حرکت خواهند کرد.
وی گفت که حوزه‌ی جهاد و مقاومت نامزد مستقل خود را در انتخابات ریاست جمهوری با اتفاق و اتحاد خواهد داشت و این سنت با وحدت و هم‌دلی ادامه می‌یابد.
آقای عبدالله گفته که ممکن عده‌یی تلاش کنند راه معاونیت در پیش گیرند اما این برای ما مهم نیست و بر اراده و تصمیم ملت و مردم ما تأثیر نمی‌گذارد.
آقای عبدالله هرچند مشخص نکرده است که چه کسانی  در چنین تلاشی هستند اما گفته که مردم ما بعد از اتخاذ تصمیم مشترک و متحدانه برای معرفی نامزد انتخابات ریاست جمهوری راه و مسیر خود را با عزت و اقتدار انتخاب می‌کنند.
این در حالی است که محمد اشرف غنی، رییس‎جمهور نیز گفت که انتخابات ریاست‌جهموری سال آینده قبل از ماه جوزا برگزار خواهد شد.
او گفت که بدون اراده‌ی ملت یک روز هم به‌عنوان رییس‌جمهور به کارش را ادامه نمی‌دهد. او گفت که پنج سال کار رییس‌ جمهور باید براساس قانون اساسی محاسبه شود.
آقای غنی گفت: «انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس قانون اساسی برگزار خواهد شد. من یک روز خواهش ندارم که بدون اراده‌ی ملت در این مقام باشم. پنج سال انتخابات بر اساس قانون اساسی محاسبه می‌شود نه به اساس روزی که من سوگند وفاداری یاد کردم.»