عبدالله: برکناری وزیران در قانون اساسی و موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی صراحت دارد

اطلاعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید برکناری وزیران در قانون اساسی و موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی صراحت دارد.
آقای عبدالله که در نشست امروز (دوشنبه، 21جوزا) شورای وزیران صحبت می‌کرد، هرچند اشاره مشخص به موضوع برکناری وزیر انرژی و آب از سوی رییس‌جمهور غنی نکرد، اما گفت که عزل و نصب وزیران براساس قانون اساسی و موافقت‌نامه‌ی ایجاد حکومت وحدت ملی صورت می‌گیرد.
آقای عبدالله تأکید کرد هر تصمیمی که در داخل حکومت گرفته می‌شود، باید در آن آبرو و حیثت کارمندان حفظ شود.
او گفت:« وزیران که دست‌آورد و کار کرد خوب دارند باید تقدیر شوند، این را می‌دانیم که عزل و نصب وزیران در قانون اساسی افغانستان و حال که موافقت نامه‌ی ایجاد حکومت وحدت ملی را داریم در آن صراحت دارد.»
اظهارات آقای عبدالله در حالی‌ست که دو روز پیش رییس‌جمهور غنی با صدور حکمی، علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب را برکنار کرد. اما ساعاتی بعد عبدالله عبدالله با این تصمیم رییس‌جمهور مخالفت کرده و از آقای عثمانی خواست که به‌عنوان وزیر انرژی و آب به کارش ادامه دهد.
آقای عثمانی نیز دیروز (یک‌شنبه، ۲۰ جوزا) قرارداد پروژه‌ی برق آفتابی به ‌ظرفیت ۵.۵ میگاوات برق در ولایت دایکندی را به امضا رساند که بیش از ۱۳ میلیون دالر ارزش دارد.
از سوی هم عبدالله عبدالله در نشست شورای وزیران گفت که مشاورین نباید در کار نهادها و وزیران مداخله کنند و اعمال نفوذ آنان نباید سبب تضعیف و خدشه‌دار شدن کار در وزارت‌خانه‌ها شود.
آقای عبدالله بدون این که از مشاوری نام ببرد، گفت که همکاری مشاورین در نهادها و وزارت‌خانه‌ها، قابل قدر است اما نقش مشاورین تعریف شده است.
رییس اجراییه گفت که او از نقش و همکاری مشاورینی که دست‌آورد داشته، قدردانی می‌کند اما در جای که کسی از صلاحیت‌هایش سوءاستفاده می‌کند باید جلو آن گرفته شود.
وی حضور مشاورین را در نهادهای حکومتی موقتی خواند و گفت که در بعضی موارد برخی از مشاورین با تمام «دار و ندار شان» رفته‌اند که حتی کسی آدرس آنان را نمی‌دانند. او افزود: «اعمال نفوذ مشاورین نباید سبب تضعیف نهادهای ما و خدشه‌دار ساختن کار وزیران و همکاران شان در اداراتی که مسوولیت دارند و از پارلمان افغانستان رأی اعتماد اخذ کردند، شوند. متاسفانه ما بعضآ شاهد آن بودیم.»
او تأکید کرد که اگر بنا بر سلیقه‌ی یک مشاور خلای در کار یک وازرت‎خانه ایجاد می‌شود، وظیفه‌ی رهبری حکومت است که جلوی آن را بگیرد.
پیش از این گزارش‌های منتشر شده بود برخی مشاوران که افراد قدرتمند از آنان حمایت می‌کنند، در وزارت‌خانه‌ها، از امر وزیر تابعیت نمی‌کنند، با وجود وزیری که از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفته است، در واقع خود را «وزیر سایه» می‌دانند.