دریافت رشوه از یک نامزد حذف شده؛ اتهامی بر رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی

دریافت رشوه از یک نامزد حذف شده؛ اتهامی بر رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی

روزنامه‌ اطلاعات روز به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد فردی به نمایندگی از عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی برای درج دوباره‌ی نام بشیر قانت نماینده حذف شده از فهرست نهایی از وی 50 هزار دالر گرفته است.

سند نشان می‌دهد که شخصی به‌نام سیف‌الدین اکبری که خودش را نماینده آقای آریایی می‌گوید به خانه‌ی بشیر قانت می‌رود و روی پول برای درج دوباره‌ی نام آقای قانت در فهرست نهایی نامزدان با او چانه می‌زند.

آقای قانت می‌گوید که او توانایی پرداخت 150 هزار دالر را ندارد و می‌تواند تنها 60 هزار دالر تهیه کند، اما نماینده آریایی بر تهیه مقدار معینی که گفته تأکید می‌کند.

بشیر قانت به اتهام داشتن افراد مسلح غیرمسوول از فهرست نامزدان حوزه‌ی انتخاباتی ولایت تخار حذف شده است.

در روزی که این ویدیو ثبت شده است، نماینده آریایی می‌گوید، امروز استیناف‌خواهی نامزدان حذف شده شروع می‌شود و تا دو روز دیگر فرصت دارید که این کار ار انجام دهید.

یک منبع به اطلاعات روز گفت که آقای قانت در هماهنگی با دادستانی کل چگونگی اخذ رشوه از سوی عزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را مستند کرده است. طوری که در قسط اول 25 هزار دالر آقای قانت و 25 هزار دالر دیگر دادستانی کل تهیه می‌کنند و در روز معین به سییف‌الدین اکبری می‌دهد. منبع اضافه می‌کند نمبر مسلسل پولی که برای نماینده آریایی تهیه شده بود ثبت می‌شود.

سیف‌الدین اکبری وقتی پول را می‌گیرد و از دروازه‌ی خانه بشیر قانت بیرون می‌شود، دادستان‌ها در همکاری با ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله او را در جا دست‌گیر می‌کند.

ویدیو نشان می‌دهد، سیف‌الدین اکبری زمانی که از سوی پولیس جنایی دست‌گیر می‌شود می‌گوید پولی که همراه او است قیمت موتر زرهی است که به بشیر قانت فروخته است.

وقتی دادستان از او می‌پرسد که موتر کجاست و نمبر پلیت موتر چند است، او می‌گوید که موتر در بدخشان است. «موترم را به آمر صاحب بشیر فروختم و این پول آن است.»

سیف‌الدین اکبری وابسته به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان است و در قسمتی از این ویدیو نیز اشاره می‌کند که او با حکمتیار دیدار کرده است. بشیر قانت نیز از اعضای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار است.

اطلاعات روز علی‌رغم تلاش بسیار نتوانست با آقای قانت و عبدالعزیز آریایی از کمیشنران کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی گفت‌و‌گو کند. با این حال ویدیویی که اطلاعات روز به‌ آن دست یافته نشان می‌دهد که چنین معامله‌یی در حالی که دادستانی کل و ریاست مبارزه با جرایم سنگین آن را زیر نظر داشته، به انجام رسیده است.

بر اساس قانون انتخابات، فیصله کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نهایی است و قابل برگشت نیست.

پیش‌تر کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی تأکید کرده بود که مطابق قانون انتخابات، تصمیم کمیسیون شکایات در مورد حذف نام 35 کاندیدا از فهرست نهایی، غیرقابل برگشت است و هیچ مرجعی صلاحیت تعدیل و تصمیم‌گیری مجدد آن را ندارد.

کمیسیون شکایات هم‌چنین تأکید کرد که هیج فرمانی نمی‌تواند بالاتر از قانون باشد و در این مرحله امکان صدور فرمان برای تعدیل تصمیم کمیسیون شکایات وجود ندارد، مخصوصا در مواردی که فیصله قبلا در آن مورد اتخاذ شده است، زیرا بر اساس اصل حقوقی «قانون به ماقبل خود رجعت نمی‌کند.»