مجلس نمایندگان با شمارش آرای بدون بیومتریک مخالفت کرد

اطلاعات روز: پس از بالا گرفتن تنش میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بر سر شمارش آرای بیومتریک‌نشده، مجلس نمایندگان نیز با شمارش آرای بدون بیومتریک مخالفت کرد.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان امروز دوشنبه (7 عقرب) در نشست عمومی این مجلس گفت: «استفاده از بیومتریک به منظور شفافیت در انتخابات یک اصل بود، همه اقشار سیاسی افغانستان روی آن به توافق رسیده بودند و هم‌اکنون نیز باید به این توافق عمل شود.»

آقای ابراهیمی ابراز امیدواری کرد که کمیسیون مستقل انتخابات براساس توافق قبلی در مورد روند شمارش آرا اجراات کند تا نتایج آرا برای مردم افغانستان قابل قبول باشد.

فکوری بهشتی، دیگر عضو مجلس نمایندگان گفت: «کارمندان کمیسیون انتخابات در حوزه‌ی بامیان بدون بیومتریک به هیچ کس اجازه‌ی رأی‌دادن را نداده است ولی اگر حالا آرای بدون بیومتریک هم مورد اعتبار قرار گیرد یک تبعیض آشکار است زیرا احتمال تقلب در مراکزی که از سیستم بیومتریک استفاده نشده، بیشتر است.»

مولوی عبدالرحمن رحمانی، نماینده‌ی مردم بلخ نیز گفت که ایستادگی کمیسیون مستقل انتخابات در برابر تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، فلسفه‌ی وجودی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را زیر سوال برده و با این حال، «مهندسی خطرناک‌تری» در انتظار نتایج انتخابات پارلمانی قرار دارد.

این در حالی است که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به روز شنبه (6 عقرب) اعلام کرده بود که آرای بدون بارکد بیومتریک اعتبار ندارد.

این کمیسیون در اعلامیه‌یی گفته بود: «آرای صندوق‌های که اوراق رأی‌دهی در آن بدون بارکد بیومتریک وبدون لیست رسمی (با لست قلمی) اجراآت گردیده است، کلاً ازاعتبار ساقط دانسته می‌شود.»

به دنبال آن، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت ندارد آرای بیومتریک نشده را باطل اعلام کند.

حفیظ‌الله هاشمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید بر اساس لایحه‌ها و طرزالعمل‌هایی که کمیسیون انتخابات تصویب می‌کند، تصمیم بگیرد و عمل کند.