ARG

چهار اداره‌ی همسو با وزارت فواید عامه ادغام شد

اطلاعات روز: رییس‌جمهور اشرف غنی با صدور حکمی، وزارت ترانسپورت، اداره‌ی هوانوردی ملکی، اداره‌ی خط ‌آهن، ریاست ترافیک وزارت امور داخله را با وزارت فواید عامه ادغام کرده است.

بر اساس این حکم قرار است این اداره‌ها تحت نام اداره‌ی جدیدی به نام «وزارت ترانسپورت» فعالیت کند.

در حکم آقای غنی که امروز یک‌شنبه (دوم جدی) منتشر شده،‌ آمده است که این اقدام به خاطر تحقق به موقع و موثر اهداف و اولویت‌های حکومت افغانستان در راستای تأمین حکومت‌داری خوب، نهادینه‌سازی اصلاح اداره‌ی عامه،‌ تسریع روند سرمایه‌گذاری استراتیژیک در عرصه‌ی زیربناهای کشور و رفع تداخل وظیفوی میان نهادهای یادشده و تحقق اصل صرفه‌جویی در مصارف صورت گرفته است.

در این حکم همچنان گفته شده است: «تا نهایی‌شدن روند ادغام نهادهای فوق‌الذکر و تکمیل طی مراحل تعدیلات ضروری در اسناد تقنینی مربوط، پیش‌برد و تعمیل کلیه صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های قانونی آمرین اعطای درجه اول نهادهای فوق، به عهده متصدی وزارت فواید عامه می‌باشد.»

در بخشی از این حکم آمده است که به منظور پیش‌برد تمام مراحل ادغام اداره‌های یادشده،‌ یک کمیته تحت ریاست معاون دوم ریاست‌جمهوری ایجاد و از مراحل ادغام نظارت خواهد کرد.

همچنان یک کمیته‌ی تخنیکی تحت ریاست وزارت فواید عامه امور تهیه و ترتیب طرح ادغام نهادهای یادشده‌ از لحاظ تشکیلاتی و بودجوی را در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه پیش برده و طی شش ماه پیشنهاد آن را به ریاست‌جمهوری ارایه خواهد کرد.

این در حالی است که به تاریخ دهم قوس سال جاری نیز رییس‌جمهور غنی با صدور حکمی، اداره‌ی اراضی افغانستان را با وزارت شهرسازی و مسکن ادغام کرده بود.