دست‌کاری در آرای کابل؛ کمیسیون شکایات می‎‌گوید برای هر صندوق «سه ورق نتایج» ساخته شده است

اطلاعات روز: کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی اعلام کرده است که آرای شهروندان کابل به گونه‌ی گسترده مورد دستبرد قرار گرفته است.

محمدعلی ستیغ، رییس دبیرخانه‌ی این کمیسیون امروز (دوشنبه، 8 دلو) در دیدار با شماری از ناظران احزاب و جریان‌های سیاسی گفته است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد، دست برد به آرای شهروندان کابل به گونه‌ی گسترده انجام شده، چنانچه در برخی موارد از یک صندوق سه ریزلت شیت ساخته شده است.»

آقای ستیغ به ناظران احزاب و جریان‌های سیاسی اطمینان داده است که عدالت انتخاباتی تأمین خواهد شد.

در همین حال عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفته است که اعضای رهبری این کمیسیون به شکایات و اعتراضات مستقلانه رسیدگی کرده و بر اساس قانون و طرزالعمل‌ با در نظر داشت دلایل و مدارک موجود تصمیم خواهند گرفت.

آقای آریایی همچنان گفته است که تا کنون پروسه‌ی رسیدگی به شکایات 20 ولایت نهایی و به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده است.

او افزوده است که با توجه به مشکلات زیاد در انتخابات کابل، روند رسیدگی به شکایات این ولایت زمان‌گیر است و برای تصمیم گیری در این مورد دست‌کم به دو هفته زمان نیاز است.

گفتنی است که کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 24 جدی نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ولایت کابل و حوزه‌ی کوچی‌ها را اعلام کرد. به دنبال آن شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی حوزه‌ی کابل کمیسیون مستقل انتخابات را به معامله‌گری متهم کرده و دست به اعتراض زدند.

این نامزدان در چهار دور اعتراضات‌شان خواستار ابطال آرای کابل و برگزاری دوباره‌ی انتخابات در این حوزه‌ی انتخاباتی شده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات اما در پاسخ گفته است که نامزدان معترض به‌جای تظاهرات به کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات مراجعه کنند. این کمیسیون همچنان گفته است که نامزدان معترض در صورتی که اسناد کافی از معامله‌گری و فساد مالی در کمیسیون انتخابات دارند، آن‌را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند.