پرداخت‌های میلیونی؛ بودجه کود 91 چگونه مصرف می‌شود؟

روزنامه اطلاعات روز به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد حکومت افغانستان با استفاده از بودجه احتیاطی کود 91 پالیسی، میلیون‌ها افغانی را برای تأمین امنیت شماری از افراد بلندپایه‌ی حکومتی، شخصیت‌های سیاسی، سفرخرج مقام‌های حکومتی و هزینه‌ی درمان آنان، پرداخت حقوق امتیازی کارمندان اداره امور، ریاست دفتر مقام ریاست‌جمهوری، دفتر بانوی اول، دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری و پرداخت معاش برخی از مشاوران رییس‌جمهور و موارد دیگر مصرف کرده است.

بررسی 23 سند از میان اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته است، نشان می‌دهد که حکومت افغانستان میلیون‌ها افغانی را از کود 91 پالیسی در سال‌های مالی 1396 و 1397 برای حفاظت از مقام‌های حکومتی از جمله محمد نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، یکی از معاونان ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری، اکرم خپلواک مشاور ارشد سیاسی رییس‌جمهور، انجنیر داوود والی سابق بلخ، مشاور مالی و بانکداری رییس‌جمهور، عبدالرب رسول سیاف و گلبدین حکمتیار مصرف کرده است.

همچنان این سندها نشان می‌دهد که با امضا و منظوری اشرف غنی، از کد 91 پالیسی میلیون‌ها افغانی برای سفرهای داخلی و خارجی رییس‌جمهور، سفر و درمان سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور و همچنان برای پرداخت هزینه‌های برنامه‌های به‌منظور جلب توجه تاجران و سرمایه‌گذاران توسط سفارت افغانستان در واشنگتن، کمیسیون حل منازعه کوچی‌ها و ده‌نشین، سازمان اجتماعی مراقبت افغان، بسیج مردم در حمایت از نیروهای امنیتی و موارد دیگر به مصرف رسیده است.

در ماده‌ی چهارم فرمان شماره 201 مورخ چهارم دلو 1395 که در ابتدای سند بودجه سال مالی 1396 درج شده است، در خصوص این کود آمده است: «صلاحیت کود پالیسی (900001) و کود حالات اضطراری (900002) مربوط به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.»

یک مقام سابق وزارت مالیه که نمی‌خواهد نامی از وی در گزارش ذکر شود، در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که کود 91 پالیسی به‌خاطری ایجاد شد که وزارت مالیه در هنگام تهیه سند بودجه نظر به محدودیت منابع، ممکن بودجه پیش‌بینی شده و مورد نیاز برخی ادارات را به‌صورت کامل داده نتواند که بعداً اگر آن اداره‌ها با کمبود بودجه مواجه می‌شوند، از کود 91 برای آن اداره‌ها بودجه داده شود. این مقام می‌گوید که پرداخت معاش کارمندان دولتی  از کود 91 در هیچ جای قانون پیش‌بینی نشده است.

بودجه کود «900001 پالیسی» در سال مالی 1395 براساس سند بودجه‌ی همین سال در مجموع یک میلیارد و 200 هزار افغانی در نظر گرفته شده بود. براساس معلومات سند بودجه سال مالی 1396 که در وب‌سایت وزارت مالیه بارگزاری شده است، وجوه مربوط به پالیسی «900001»، یک میلیارد و 300 میلیون افغانی گفته شده است. بودجه کود 91 پالیسی برای سال مالی 1397 نیز یک میلیارد و 300 میلیون افغانی پیش‌بینی شده است.

اطلاعات روز در این گزارش 23 سند را مورد بررسی قرار داده که اکثر آن‌ها نشان می‌دهد میلیون‌ها افغانی برای اهداف مختلف از کود 91 پالیسی به مصرف رسیده است. سه مورد دیگر نشان می‌دهد که میلیون‌ها افغانی از کود 98، 09 و بودجه ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی به‌مصرف رسیده است.

اجرای 100 میلیون افغانی برای سفرهای رییس‌جمهور از کود 91

به تاریخ 26 سنبله 1397 واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری اداره امور ریاست‌جمهوری به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که بنا به کمبود مصارف سفرهای داخلی و خارجی رییس‌جمهور، 100 میلیون افغانی از کود 91 بودجه پرداخت شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 28 سنبله این پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود 91 به بودجه ریاست عمومی اداره امور تعدیل و اجرا کند. در متن پیشنهاد یادآوری شده که پیش از این برای تأمین سفرهای داخلی و خارجی مقام ریاست‌جمهوری، 140 میلیون افغانی از بودجه ریاست عمومی دفتر مقام ریاست‌جمهوری و 100 میلیون افغانی دیگر از کود 91 بودجه ریاست عمومی اداره امور تعدیل شده بود. اکنون اسناد و مصارف سفرهای خارجی و داخلی رییس‌جمهور نشان می‌دهد که وجوه تعدیل شده در حال تمام شدن است و مصارف سفرهای بعدی رییس‌جمهور را کفایت نمی‌کند.

اجرای 240 هزار دالر امریکایی برای جلب توجه تاجران در سال 1397 توسط سفارت افغانستان در واشنگتن

به تاریخ 25 حمل سال 1397 ریاست عمومی دفتر وزیر مالیه به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که برای «مراسم دعوت‌ها و برنامه‌ها جهت کسب توجه تاجران، سرمایه‌گذاران و گسترش روابط دو کشور توسط سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم واشنگتن» ماهانه 20 هزار دالر امریکایی که سالانه 240 هزار دالر می‌شود، از کود 91 بوجه پرداخت شود.

در متن پیشنهاد آمده که با درنظرداشت محدودیت‌های بودجوی و غرض رفع مشکل سفارت افغانستان در امریکا و به‌منظور تطبیق برنامه، این مقدار پول از کود 91 بودجه پرداخت شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ اول ثور 1397 این پیشنهاد را منظور می‌کند.

مصرف دو میلیون و 120 هزار افغانی برای سفر سرور دانش به ترکیه و درمان وی از کود 91

 به‌تاریخ 22 اسد 1397 ریاست دفتر سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که قرار است سرور دانش همراه با چهار تن دیگر با استفاده از رخصتی‌های عید قربان برای درمان به ترکیه سفر کند که هزینه‌ی تکت رفت و برگشت پنج نفر، هزینه اقامت و درمان و سفریه، دو میلیون و 120 هزار افغانی می‌شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 25 اسد این پیشنهاد و اجرای این مقدار پول را از کود 91 بودجه منظور می‌کند.

اجرای 15 میلیون افغانی بودجه سال 1397 کمیسیون حل منازعه کوچی‌ها و ده‌نشین از کود 91

ریاست مالی و اداری شورای امنیت ملی در زمان مشاوریت محمد حنیف اتمر، به‌تاریخ 8 دلو 1396 از مقام ریاست‌جمهوری خواسته که بودجه سال 1397 کمیسیون حل منازه کوچی‌ها و ده‌نشین که مبلغ 15 میلیون افغانی می‌شود را از کود 91 منظور کند. در متن پیشنهاد آمده که این کمیسیون در سال 1394 به فرمان رییس‌جمهور غنی ایجاد شده و اعضای آن 62 نفر است که بودجه آن در سال 1396 خورشیدی 15 میلیون افغانی منظور شده بود و اکنون این کمیسیون 15 میلیون افغانی برای سال 1397 درخواست کرده است. این مقدار پول برای پرداخت معاش اعضا و مصارف روزانه‌ی این کمیسیون درخواست شده است. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 23 حوت همان سال منظور کرده که این مقدار پول از کود 91 اجرا شود.

اجرای 199 هزار و 600 دالر برای سفر هیأت سازمان اجتماعی مراقبت افغان از کود 98

ریاست دفتر وزیر مالیه به‌تاریخ 27 سرطان 1396 به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که برای مصارف سفر هیأت افغانی «سازمان اجتماعی غیرانتفاعی مراقبت افغان» به ایالات متحده امریکا 199 هزار و 600 دالر امریکایی از بودجه دولت پرداخت شود. در متن پیشنهاد یادآوری شده که این سازمان برای رشد ترویج فرهنگ افغانی در شهر کلیفورنیای امریکا فعالیت مثمر داشته است. آقای اکلیل حکیمی، وزیر مالیه پیشین پای این پیشنهاد امضا کرده است. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 23 سنبله 1396 این پیشنهاد را منظور می‌کند و هدایت می‌دهد که این مقدار پول از کود 900008 عضویت سازمان‌های بین‌المللی به این سازمان پرداخت شود.

اختصاص بیش از 26 میلیون افغانی برای حفاظت از انجیر داوود، والی پیشین بلخ

ریاست دفتر مقام ریاست‌جمهوری به‌تاریخ 9 جدی 1396 به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که با درنظرداشت پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و منظوری مقام ریاست‌جمهوری برای حفاظت و تأمین امنیت انجنیر داوود، والی جدید بلخ تعداد 60 بست افسری در چوکات مدیریت عمومی محافظت رهبران ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی اضافه و برای پرداخت معاش، امتیاز، اعاشه، اباطه، البسه، تجهیزات نظامی و وسایل مخابروی آن‌ها در سال مالی 1397 مبلغ 26 میلیون و 366 هزار و 796 افغانی منظور شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 12 جدی همان سال ازدیاد 60 بست افسری جدید و پرداخت بیش از 26 میلیون افغانی برای آنان از کود 09 (بودجه ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی) را منظور می‌کند.

117 میلیون افغانی برای بسیج مردم در حمایت از نیروهای امنیتی

ریاست عمومی امنیت ملی به‌تاریخ 20 ثور 1396 به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که در همکاری با شورای عالی صلح، شورای علما و بزرگان قومی جهت بسیج مردم برای حمایت از نیروهای امنیتی، خنثا‌سازی دسیسه‌های دشمن و جلوگیری از مداخلات نظامیان پاکستانی به مبلغ 117 میلیون افغانی ضرورت است که از کود 91 اجرا شود. رییس‌جمهوری غنی به‌تاریخ 18 ثور همان سال این پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این پیشهاد را اجرایی کند.

10 میلیون افغانی برای نیازمندی‌های عاجل ریاست دفتر مقام ریاست‌جمهوری

ریاست عمومی دفتر مقام ریاست‌جمهوری در پیشنهادی به مقام ریاست‌جمهوری می‌نویسد که برای «رفع نیازمندی‌های عاجل و مستوره» ریاست دفتر ریاست‌جمهوری به 10 میلیون افغانی ضرورت است که پرداخت آن از کود 91 بودجه منظور شود. رییس‌جمهوری غنی به‌تاریخ 20 عقرب پرداخت این مقدار پول را از کود 91 منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این حکم را اجرایی کند.

پرداخت ماهانه 270 هزار افغانی کرایه خانه و خرج دسترخوان یوسف نورستانی

احمد یوسف نورستانی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور انسجام امور جوامع محلی به‌تاریخ 19 سنبله 1396 برای کرایه خانه و خرج دسترخوان خود بودجه 270 هزار افغانی را در هر ماه درخواست می‌کند. آقای نورستانی در متن پیشنهاد نوشته که در حکم تقرری‌اش به‌عنوان مشاور رییس‌جمهور در رابطه به پرداخت امتیازات قبلی‌اش در کمیسیون انتخابات توضیح داده نشده است. نورستانی نوشته که او تاکنون از امتیازات قبلی‌اش مستفید نشده، درحالی‌که بقیه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی که به‌حیث مشاوران ریاست‌جمهوری مقرر شده بودند، از امتیازات قبلی اداری و امنیتی‌شان مستفید شده‌اند. او برای کرایه ماهوار خانه‌اش 200 هزار افغانی و برای خرج دسترخوانش 70 هزار افغانی مطالبه کرده است. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 13 عقرب همان سال پیشنهادات آقای نورستانی را منظور می‌کند و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که بودجه پنج میلیون و 535 هزار افغانی را از کود 91 به بودجه اداره امور انتقال دهد.

اجرای یک میلیون افغانی مصارف دفتر الماس زاهد از کود 91

ریاست عمومی دفتر مقام ریاست‌جمهوری در پیشنهادی به مقام ریاست‌جمهوری می‌نویسد که دفتر حاجی الماس زاهد، مشاور ارشد و نماینده خاص رییس‌جمهور در امور انسجام ملی بودجه ندارد، بنأ یک میلیون افغانی بودجه برای مصارف دفتر آقای زاهد نیاز است. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 25 سنبله 1396 پرداخت این بودجه را از کود 91 منظور می‌کند.

بیش از پنج میلیون افغانی برای تأمین بودجه 20 محافظ جدید عبدالرب رسول سیاف

اداره امور ریاست‌جمهوری به تاریخ 6 ثور 1396 به مقام ریاست‌جمهوری می‌نویسد که با تحلیل اوضاع امنیتی فعلی کشور و موجودیت تهدیدات امنیتی، برای تأمین امنیت مطمئن عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی تعداد 105 محافظ فعلی کافی نیست و ایجاد محافظان بیش‌تر را می‌نماید. در این پیشنهاد خواستار ازدیاد 20 بست افسری جدید در چوکات تشکیل آمریت قسم محافظت عبدالرب رسول سیاف، مربوط مدیریت عمومی محافظت رهبران ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی با حفظ تشکیل قبلی می‌شود. بودجه برای 20 افسر جدید از بابت هشت ماه مالی 1396 مبلغ پنج میلیون و 750 هزار و 492 افغانی پیشنهاد می‌شود. رییس‌جمهور غنی به تاریخ 16 ثور همان سال ازیاد 20 بست افسری برای محافظت رسول سیاف و پرداخت بیش از پنج میلیون افغانی بودجه آنان را از کود 91 منظور می‌کند.

پرداخت نزدیک به هشت میلیون افغانی برای محافظت از اکرم خپلواک

اداره امور به‌تاریخ 25 حوت سال 1395 به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که با توجه به شرایط امنیتی کشور و تهدیدات امنیتی، برای تأمین امنیت محمد اکرم خپلواک، نماینده خاص رییس‌جمهور در امور سیاسی ایزاد 25 بست افسری جدید در تشکیل ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی با حفظ تشکیل قبلی ضرورت است که بودجه آن هفت میلیون و 829 هزار و 730 افغانی می‌شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 16 ثور 1396 ازدیاد 25 بست افسری برای تأمین امنیت آقای خپلواک و پرداخت نزدیک به هشت میلیون افغانی هزینه‌ی آن را از کود 91 منظور می‌کند.

پرداخت بیش از 83 میلیون افغانی برای تأمین امنیت حکمتیار، مشاورین رییس‌جمهور و معاون اداره امور

اداره امور ریاست‌جمهوری به‌تاریخ 5 جدی 1395 به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می‌کند که برای تأمین امنیت گلبدین حکمتیار، رهبر جهادی ازدیاد 90 بست افسری، برای تأمین امنیت معاون اداره امور در امور اداره و تنظیم امور ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی 10 بست افسری، برای تأمین امنیت دفتر این معاونت 20 بست افسری جدید و برای تأمین امنیت مشاورین ارشد ریاست‌جمهوری 100 بست افسری جدید در چوکات ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی را منظور کند. اداره امور در متن پیشناد نوشته که «چون دفاع بودجه سال مالی 1396 ریاست عمومی اداره امور در ماه سنبله 1395 به انجام رسیده است، از این‌رو تمویل و تجهیز بست‌های ایزادشده که جمعاً مبلغ 83 میلیون و 689 هزار و 960 افغانی می‌شود، در بودجه سالی مالی 1396 موجود نمی‌باشد.» رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 11 جدی 1396 پرداخت این مقدار پول برای تأمین امنیت این افراد را از کود 91 منظور می‌کند.

اجرای بیش از 14 میلیون افغانی برای بودجه 40 محافظ جدید یکی از معاونان اداره امور

اداره امور به‌تاریخ 26 دلو 1395 به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که با توجه به وضعیت امنیتی کشور 30 محافظ برای تأمین امنیت معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهور در امور اداره تنظیم ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی کافی نیست و به 40 محافظ دیگر ضرورت است. برای پرداخت معاش و امتیازات 40 محافظ جدید این معاون اداره امور 14 میلیون و 661 هزار و 104 افغانی پیشنهاد شده است. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 28 دلو همان سال ازدیاد 40 بست افسری جدید برای محافظت این معاون اداره امور و اختصاص بیش از 14 میلیون افغانی برای معاش و امتیاز آنان را از کود 91 منظور می‌کند. این اسناد نشان می‌دهد که در مجموع 70 محافظ برای تأمین امنیت این معاون اداره امور توظیف شده‌اند.

اختصاص بیش از 120 میلیون افغانی برای معاش امتیازی سه ماهه کارمندان اداره امور، دفتر بانوی اول، دفتر بورد مشورتی عدلی و حقوقی ریاست‌جمهوری و افسران این اداره

ریاست عمومی اداره امور در پیشنهادی به مقام ریاست‌جمهوری می‌نویسد که کارمندان ریاست عمومی اداره امور، دفتر خانم اول، دفتر بود مشورتی عدلی و حقوقی ریاست‌جمهوری و افسران این اداره وظایف خود را به وجه احسن انجام داده و در روزهای رخصتی و ساعات غیررسمی نیز مصروف وظایف‌شان بوده‌اند، بنأ معاشات امتیازی آنان از بابت ربع اول سال مالی 1396 که مبلغ 120 میلیون و 191 هزار و 760 افغانی می‌شود از کود 91 اجرا شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 28 دلو 1395 این پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود 91 به بودجه ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری تعدیل و اجرا کند.

اختصاص بیش از 20 میلیون افغانی برای معاشات امتیازی سه ماهه کارمندان معاونت دوم ریاست‌جمهوری

ریاست عمومی اداره امور به‌تاریخ 22 جدی 1395 به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که برای پرداخت معاشات امتیازی سه ماه نخست سال مالی 1396 کارمندان دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری، مبلغ 20 میلیون و 240 هزار و 555 افغانی از کود 91 اجرا شود. رییس‌جمهوری غنی به‌تاریخ 28 همان ماه این پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود 91 به بودجه ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری تعدیل و اجرا کند.

اختصاص بیش از 85 میلیون افغانی برای معاشات امتیازی سه ماهه کارمندان دفاتر وزیرمشاوران و مشاورین ریاست‌جمهوری

اداره امور ریاست‌جمهور به‌تاریخ 22 جدی 1395 به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که برای اجرای معاشات امتیازی سه‌ ماه نخست سال مالی 1396 وزیرمشاوران و مشاورین ریاست‌جمهوری و کارمندان دفاترشان مبلغ 85 میلیون و 281 هزار و 786 افغانی از کود 91 اجرا شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 28 دلو این پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود 91 به بودجه ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری تعدیل و اجرا کند.

اختصاص بیش از 9 میلیون افغانی برای حفاظت از رییس کمیسیون اصلاحات اداری

اداره امور به تاریخ 25 حوت 1395 به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که باتوجه به تهدیدات امنیتی برای تأمین امنیت بهتر و مطمئن رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به استخدام 30 محافظ امنیتی ضرورت جدی محسوس می‌شود که برای اجرای معاش، معاش امتیازی، اعاشه، اباطه، وسایل مخابروی و سایر مصارف محافظان مبلغ 9 میلیون 318 هزار و 110 افغانی بودجه نیاز است. رییس‌جمهوری غنی به‌تاریخ 10 حمل 1396 ازدیاد 30 بست افسری جدید در تشکیل ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی برای تأمین امنیت رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را منظور می‌کند و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود 91 به بودجه ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی انتقال دهد.

اختصاص بیش از دو میلیون افغانی برای کرایه 11 ماه موتر زرهی مشاور مالی و بانکداری ریاست‌جمهوری

اداره امور ریاست‌جمهوری به‌تاریخ 29 حوت 1395 به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که به‌منظور کرایه موتر زرهی مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانک‌داری از 16 دلو 1395 الی ختم سال مالی 1396 مبلغ دو میلیون 650 هزار افغانی ضروت است که از کود 91 اجرا شود. در متن پیشنهاد آمده است از آن‌جاییکه وسایط زرهی موجود اداره امور مورد قبول مشاور مالی و بانکداری ریاست‌جمهوری قرار نگرفت، این اداره می‌خواهد یک عراده واسطه لندکروزر زرهی را از شرکت راشد الهام ماهانه به 265 هزار افغانی به کرایه بگیرد. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 10 حمل 1396 این پیشنهاد را منظور می‌کند و حکم می‌کند که این مقدار پول از کود 91 اجرا شود.

اختصاص بیش از 708 میلیون افغانی برای معاش و امتیازات سه ماهه کارمندان اداره امور و ریاست دفتر ریاست‌جمهوری

ریاست عمومی اداره امور در پیشنهادی به مقام ریاست‌جمهوری می‌نویسد که تعیینات سال مالی 1397 ریاست عمومی اداره امور و ریاست دفتر مقام ریاست‌جمهوری و واحدهای جانبی‌شان طی مراحل نشده، بنأ معاشات و سایر امتیازات سه ماه اول سال مالی 1397 این کارمندان مطابق حکم منظور شده سال مالی 1396 اجرا شود. در پیشنهاد آمده که فورا برای پرداخت حقوق و امتیازات کارمندان این اداره و واحد‌ها جانبی‌شان به مبلغ 708 میلیون و 737 هزار و 655 افغانی ضرورت است که از کود 91 اجرا شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 8 حوت 1396 با منظوری این پیشنهاد به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود 91 پالیسی به بودجه ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری تعدیل و انتقال نماید.

اختصاص بیش از 167 میلیون افغانی برای مصارف خانه و دفتر گلبدین حکمتیار

کمیسیون تطبیق موافقت‌نامه صلح میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و دولت افغانستان به‌تاریخ 13 حمل 1397 به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که برای مصارف خانه رهبر حزب اسلامی و مصارف دفترش، مصارف دفتر عمومی حزب اسلامی و مصارف شماری از اعضای این حزب به مبلغ 167 میلیون 930 هزار افغانی ضرورت است. در پیشنهاد آمده که این مقدار پول در سال مالی 1396 از کود بودجه امنیت ملی اجرا شده بود و پیشنهاد می‌شود که در سال مالی 1397 نیز آن را از این کود بودجه منظور شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 24 حمل همان سال این پیشنهاد را منظور می‌کند.

اختصاص ماهانه 400 هزار افغانی برای معاش و خرج دسترخوان فضل فضلی

ریاست دفتر مقام ریاست‌جمهوری پس از تقرر فضل محمود فضلی به‌عنوان مشاور ارشد رییس‌جمهور، در پیشنهادی به مقام ریاست‌جمهوری می‌نویسد از آن‌جای‌که فضل محمود فضلی یک تن از اشخاص بانفوذ اجتماعی و اهل خبره است و همیشه با متنفذین مختلف کشور در ارتباط بوده، ایجاب می‌کند که خرج دسترخوان و یک معاش مناسب برای وی اجرا شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 17 سرطان 1397 اجرای معاش ماهوار مبلغ 250 هزار افغانی برای آقای فضلی و ماهانه مبلغ 150 هزار افغانی خرج دسترخوان وی را از کود 91 منظور می‌کند.

13 هزار دالر خرج سفرهای همایون قیومی

به‌تاریخ 14 جوزای 1397 محمد همایون قویمی، مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور زیربناها به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که طبق هدایت شفاهی رییس‌جمهوری غنی چندین سفر خارجی انجام داده که 13 هزار و 890 دالر امریکایی هزینه برداشته و مصارف این سفرها تاکنون تصفیه نشده است. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ دوم سرطان 1397 این پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود 91 به بودجه اداره امور منتقل کند.

  1. فساد دولتی یکی از عوامل بی امنیتی و ناهنجاری های موجود در کشور است . دولت در دست یک قشر باج بگیر و مفسد در راس غنی و عبدالله قرار دارد و مردم نیز مانند گوسفند به. دنبال این مفسدان فی الارض روان هستند.
    در چنین حالت ها ما نمی توانی چیزی بهتر از این برای جامعه ما توقع داشته باشیم.

  2. خداوند لعنت کند این دزدان را که مملکت افغانستان را نابود کرده است ببینید پول مالیات دهندگان بیچاره را چگونه چپاول میکنند بجای اینکه صرف ابادانی کشور شود در کجاها مصرف میکنند باید مردم افغانستان عدالت خواهی کنند

  3. گلبدین این دولت را مزدور و دست نشانده میخواند و همکاری با این دولت را حرام. ما میلیون ها پول که از جیب این دولت مصرف میکند را حلال میداند. لعنت به این آدم کثیف و خبیث.
    مردم ما از گرسنگی نان برای خوردن ندارد. این دولت مردان را ببین که از خون ملت چه حیف و میل مکند.
    چه بگویم دلم آنقدر درد دارد بی اندازه

  4. لعنت خداوند بر خاینین ای وطن خداوند بزرگ ای بیشرف غنی را از حکومت اسلامی دور کند خداوند نابودش کند که پیسه مردم بیچاره را برای عیاشان و وطن فروشان مصرف میکند پول مالیه مردم بیچاره را در چی راه های خراب به مصرف میرسانند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.