شقایق: تولد زوجات چه می‌باشند داکتر صاحب؟
پروفسور اشتهاخیل: این به‌خاطر کمک به نسل‌های آینده است. ما به زنان طلاق‌شده‌ی خود می‌گوییم که اگر شوهر گرفتند حتما کدام دختر هم به دنیا بیاورند که ما چند سال بعد آن‌ها را زوجات خود نماییم. توصیه‌ می‌کنیم. خدای نخواسته فشار و جبر نیست. چرا که در دین مقدس ما گفته شده که راه درست از راه غلط جدا شده.

دینداری را اقسامی است- بنا بر قول علمای بزرگ. دینداری معرفت‌اندیش داریم و تجربت‌اندیش و مصلحت‌اندیش. اما یک رقم دیگرش از قلم دانشمندان دین‌شناس ما افتاده و آن دینداری مشتغلپت‌اندیش است. مشتغلپت (Moshtaghlapaet) یک لغت فرانسوی است و در فارسی معادل دقیقی ندارد. فرانسوا توبمیری متکلم مسیحی قرن هفدهم فرانسه در شرح مشتغلپت چنین گفته است:

«مشتغلپت یک وضع انسانی است. وقتی که یک آدم دیندار می‌خواهد همزمان از لذت‌های دنیا و برزخ و آخرت بهره‌مند شود و هر کاری که میلش کشید بکند و در نزد خداوند منان مثل کتان سفید تازه‌شسته پاکیزه حضور یابد، چنین وضعی را مشتغلپت خوانیم».

اخیرا در افغانستان طبیب مهربان اسلام‌شناسی ظهور کرده به‌نام پروفسور عبدالحمید اشتهاخیل. منابع مستقل، یعنی خود آقای اشتهاخیل، تأیید کرده‌اند که ایشان جز آن‌که یگانه فیلسوف زنده‌ی جهان اسلام است، در رشته‌‌های فقهی تعدد زوجات، تردد زوجات، تجدد زوجات، تمدد زوجات و تولد زوجات تخصص دارد.

خانم آناتاما شقایق (ساحل توفان پروانه)، گرداننده‌ی برنامه‌ی «مزرعه‌ی ارقام و حقایق» در تلویزیون سماوات، از پروفسور اشتهاخیل دعوت کرده بود تا به سوالاتی که در پیرامون هیشان آفریده شده‌اند پاسخ بدهند.

شقایق: داکتر صاحب، خیلی خوش آمدید.

پروفسور اشتهاخیل: من سلام می‌دهم به همه‌ی مؤمنین و مؤمنات.

شقایق: شما اگرچه نام خدا خیلی در کل دنیا مشهور می‌باشید، خوش می‌شویم اگر مایکی را که در پیش یخن‌تان بند کرده‌ایم در اختیار گرفته و خودها را به عزیزانی که همین لحظه برنامه‌ی مزرعه‌ی ارقام و حقایق را بیننده‌ شده‌اند به یک معرفی بگیرید.

پروفسور اشتهاخیل: من تنها فیلسوف زنده‌ی جهان هستم که هیچ کس مثل من به زن‌ها احترام ندارد.

شقایق: تشکر. داکتر صاحب به شما تهمت می‌نمایند که مشتغپلغتشت… مشتغلشپشتشپت…. چه می‌گویند… از آن قسم یک آدم می‌باشید.

پروفسور اشتهاخیل: در کجا می‌گویند؟

شقایق: در فیسبوک خواندم یک متن را که این قسم بود و از همکاران تخنیکی خواهش می‌کنیم که اسکرین‌شات‌شان را آپلود کنند که داکتر صاحب هم آن را بیننده باشد.

پروفسور اشتهاخیل: حقیقت ندارد. مشتغپلشت به حالت روحی و فکری‌ کسی گفته می‌شود که یک شخص بدون اطاحت از اصول و مقررات اسلامی با هر قسم زن ارتباط داشته و خدای نخواسته به فساد آغشته شود.

شقایق: تشکر می‌نمایم. پروفسور صاحب، یک اندازه معلومات بدهید که شما چگونه همسر می‌نمایید این‌قدر زیاد.

پروفسور اشتهاخیل: زیاد نیست. حضرت رسول مبارک چندین همسر داشتند و همه‌ی‌شان را دوست داشتند و کدام کس در آن وقت به آن حضرت چیزی گفته نتوانست. من یک مسلمان می‌باشم و اطاحت از دین می‌نمایم.

شقایق: فعلا چند خانم را همسر به خود دارید؟

پروفسور اشتهاخیل: فعلا چهارتا هستند. هشت تای قبلی به خوشی خود و طبق احکام دین مبین طلاق رسمی گرفتند و شما از آن‌ها بپرسید که من در آن‌ها چه قسم بودم و مهربانی مرا سوال نمایید.

شقایق: شما در چند رشته‌ی ازدواج تخصص دارید؟

پروفسور اشتهاخیل: در رشته‌ی تعدد زوجات، تردد زوجات، تجدد زوجات، تمدد زوجات و تولد زوجات. پنج رشته.

شقایق: یک اندازه اگر تشریح کنید تا عزیزانی که در خانه‌های خود برنامه‌ی مزرعه‌ی ارقام و حقایق را بیننده هستند، تشریح‌های شما را از روبه‌روی تلویزیون به مشاهده بنشینند.

پروفسور اشتهاخیل: تعدد زوجات یعنی این که خداوند به من قدرت داده که عدد خانم‌ها را تغییر بدهم…

شقایق: جالب می‌باشد. آیا خانم‌ها عدد دارند؟

پروفسور اشتهاخیل: بلی، مثلا دو خانم دارم. برای دو خانم دیگر به‌صورت شرعی جای هست. دو را به چهار تغییر می‌دهم. این تعدد زوجات است. تردد زوجات عبارت می‌باشد از این که باید در خانه‌ی من زوجات زیاد تردد نمایند. من از بس مهربان هستم، اگر چند خانم هر لحظه از پیش چشمم تردد نکنند… البته شما خبر دارید که حضرت رسول مبارک هم 9 همسر داشت و هر کس این را قبول ندارد به آن حضرت توهین می‌کند.

شقایق: عالی. تشکر. تجدد زوجات یعنی چه می‌باشد؟

پروفسور اشتهاخیل: یعنی آن خانم‌ها که طلاق گرفته‌اند گاهی برای یک روز به خانه‌ی من می‌آیند و تجدد می‌نماییم.

شقایق: تمدد هم همین تجدد می‌باشد؟

پروفسور اشتهاخیل: نخیر، نخیر. تمدد یعنی بعضی وقت‌ها که من چهار زن شرعی دارم و سه تای‌شان را در حال طلاق دادن هستم تا به زنان مؤمن دیگر هم نوبت برسد، سه زن جدید را که عقد می‌کنم اجازه‌ی آن سه زن طلاق‌شده را هم برای شش تا هفت ماه تمدید می‌نمایم تا عدالت زیر پا نشود. آن‌ها هم از این طریق از من برخوردار می‌شوند. همین را تمدد زوجات می‌گوییم. ناگفته نماند که حضرت مبارک خودش 9 همسر داشت و ما خدای نخواسته کدام کار غیرشرعی نمی‌کنیم.

شقایق: تولد زوجات چه می‌باشند داکتر صاحب؟

پروفسور اشتهاخیل: این به‌خاطر کمک به نسل‌های آینده است. ما به زنان طلاق‌شده‌ی خود می‌گوییم که اگر شوهر گرفتند حتما کدام دختر هم به دنیا بیاورند که ما چند سال بعد آن‌ها را زوجات خود نماییم. توصیه‌ می‌کنیم. خدای نخواسته فشار و جبر نیست. چرا که در دین مقدس ما گفته شده که راه درست از راه غلط جدا شده.

شقایق: آیا این درست می‌باشد؟

پروفسور اشتهاخیل: من مطالحات زیاد در قسمت دین کرده‌ام. خود حضرت مبارک 9 همسر داشت و من پیروی می‌کنم. من از بس با خانم‌های خود مهربان هستم، چندین دختر جوان نوزده ساله عریضه داده‌اند که من در آن‌ها تعدد ازدواج کنم و ان‌شاءالله به‌زودی جای پیدا می‌شود.

شقایق: آیا انسان‌های تازه که همسر شما می‌شوند، اگر یک روز را در شبش همه با هم تقاضا نمایند که ما می‌خواهیم در کنار شما و با شما خیلی نزدیک باشیم در یک زمان که چهار نفر زن می‌باشند و آیا شما این استعداد را دارید که از رضایت همه‌ی آن‌ها را طبق عدالت که شما گفتید حاصل نمایید؟

پروفسور اشتهاخیل: بلی، بلی، من می‌توانم.

شقایق: تشکر. وقت ما در همین جا به پایین رسید. شما را که برنامه‌ی مزرعه‌ی ارقام و حقایق را بیننده می‌باشید به خداوند می‌سپاریم.

اطلاع‌رسانی
به من اطلاع بده در صورتی که
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments