مکتوب‌های شرکت آلمانی درملوگ به کمیسیون مستقل انتخابات که در اطلاعات روز به آن دست یافته نشان می‌دهد که این شرکت در چهارم نوامبر یا ۱۳ عقرب در مکتوبی در مورد تفاوت آرای پروسس‌شده و معلومات بیومتریک رای‌دهندگان توضیح داده و میزان آرا و نوعیت آن را مشخص کرده است.

کمیسیون مستقل انتخابات یک گزارش مفصل برای توضیح ۱۳۷ هزار و ۳۶۰ معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان که قبلا از سوی شرکت درملوگ قرنطین‌ شده بود و اخیرا کمیسیون به آن اعتبار بخشید، تهیه کرده است. کمیسیون این گزارش را روز دوشنبه، ۲۷ عقرب به مسئولان رسانه‌ها، ناظران و مشاهدین ملی و بین‌المللی ارائه کرده است.

روزنامه اطلاعات روز به این گزارش دست یافته که این رقم میان آمار پروسس‌شده از تعداد رای‌دهندگان براساس فورمه‌های نتایج دیجیتالی محلات رای‌دهی و معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان تفاوت را نشان می‌دهد.

اما دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله می‌گوید که گزارش کمیسیون در مورد ۱۳۷ هزار رای که برای مسئولان رسانه‌ها و ناظران ارائه شده با گزارشی که در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته‌ی گذشته برای سه تکت انتخاباتی ارائه شد، تفاوت دارد و این مسأله نشان می‌دهد که کمیسیون پس از مواجه‌شدن با پرسش‌های دسته‌های انتخاباتی، برای جفت و جور کردن کارها، آمارها را دست‌کاری کرده است.

اخیرا کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرد که این تفاوت «بنابر مشکلات تخنیکی توسط شرکت درملوگ به‌وجود آمده بود» و دارای کدام «مشکل خاصی» نمی‌باشد. کمیسیون با فیصله شماره ۱۰۸ به این آرا اعتبار داد. اما تکت‌های انتخاباتی معترض همچنان بر ابطال این آرا تأکید دارند.

در گزارش کمیسیون مستقل انتخابات آمده که این گزارش در مورد تفاوت ۱۳۷ هزار و ۳۶۰ رقمی میان «معلومات بیومتریکی ارسال‌شده» و «آمار پروسس‌‌شده» می‌باشد که ارقام «دقیق با ثبوت» است.

در گزارش آمده که معلومات بیومتریکی ارسال‌شده به مجموع معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان گفته می‌شود که دارای مشخصات بیومتریکی از قبیل چهره، اثر انگشت، آی‌دی نمبر رای‌دهنده باشد که به‌صورت فایل‌های کد‌گذاری‌شده در کارت حافظه دستگاه‌های بیومتریک ذخیره شده و بعد از روز انتخابات به سرور مرکزی انتقال یافته باشد. اما «آمار پروسس‌شده» گزارش تعداد رای‌دهندگان در روز انتخابات و عدد تام و غیرقابل تجزیه در سطح رای‌دهنده است که در حافظه داخلی (نرم‌افزار دستگاه) ذخیره شده و در روز انتخابات انتقال یافته باشد.

براساس این گزارش، در چهار هزار و ۵۶۳ محل رای‌دهی در ۳۴ ولایت کشور آمار پروسس‌شده با معلومات بیومتریک رای‌دهندگان همسان نیست. تفاوت در این محلات به دو شکل است: در یک‌هزار و ۴۶۶ محل، آمار پروسس‌شده از تعداد معلومات بیومتریک رای‌دهندگان بیش‌تر است که تفاوت آرای آن منفی ۳۰ هزار ۶۰۸ می‌باشد. اما در سه هزار و ۹۷ محل، آمار پروسس‌شده از تعداد معلومات بیومتریک رای‌دهندگان کم‌تر است که تفاوت آرای آن ۱۶۸ هزار و ۲۳۸ می‌باشد. یعنی معلومات بیومتریک رای‌دهندگان در این محلات از آمار پروسس‌شده رای‌دهندگان، ۱۶۸ هزار بیشتر است.

آمار پروسس شده چگونه از تعدات معلومات بیومتریک رای‌دهندگان بیش‌تر است؟

کمیسیون مستقل انتخابات این مورد را به پنج بخش تقسیم و هر بخش را توضیح داده است. در گزارش آمده که در بخش نخست نتایج چندین محل رای‌دهی از طریق یک دستگاه منتقل شده است. از یک دستگاه، کارت‌های حافظه محلات متفاوت جهت ارسال عکس فورمه نتایج استفاده شده است. از آن‌جای‌که آمار پروسس‌شده در حافظه دستگاه ذخیره می‌شود، این عدد برای تمامی محلاتی‌که کارت حافظه در آن دستگاه انداخته شده، یکسان ارسال شده است. از ۱۱۵ کارت حافظه در ۳۶ دستگاه در ولایات مختلف به‌خاطر اخذ و انتقال نتایج استفاده شده است. آمار پروسس‌شده در این دستگاه‌ها سه هزار و ۷۴۰ می‌باشد درحالی‌که تعداد معلومات بیومتریکی رای‌دهنده ۲۴۳۸ است. تفاوت آمار پروسس‌شده و معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان یک هزار ۳۰۲ است. کمیسیون یادآور شده که تمامی کارت‌های حافظه مربوط به یک مرکز می‌باشد.

در بخش دوم شرح داده شده که از برخی دستگاه‌ها نتایج آن انتقال شده، اما معلومات بیومتریک دریافت نشده است. در بعضی حالات هیچ معلومات بیومتریکی از دستگاه استخراج نشده، ولی آمار پروسس‌شده در این محلات وجود دارد. این امر به احتمال قوی به‌خاطر مفقود شدن کارت حافظه می‌باشد، اما فورم نتایج و آمار پروسس شده از ساحه ارسال شده است. به تعداد ۱۴۱ محل، فورمه نتایج دیجیتلی آن، عکس فورم و آمار پروسس‌شده آن ۱۰ هزار ۳۸ می‌شود که به سرور مرکزی انتقال یافته است.

تصویری از هنگام ارائه گزارش با مسئولان رسانه‌ها و ناظران. عکس از کمیسیون مستقل انتخابات

در بخش سوم آمده که از برخی دستگاه‌ها نتایج آن انتقال یافته، اما معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان قسما ارسال شده است. در برخی حالات بنا به مشکلات تخنیکی (خراب‌بودن فایل و عدم شناسایی فایل از طرف سرور) تمامی معلومات بیومتریکی رای‌دهنده از طریق کمپیوتر ارسال نگردیده و سبب بروز تفاوت بین معلومات و آمار پروسس‌شده گردیده است. در ۱۵۹ محل آمار پروسس‌شده از معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان بیش‌تر است. تعداد آمار پروسس‌شده در محلات مذکور ۱۴ هزار ۵۷۲ می‌باشد، اما مجموع معلومات بیومتریک ارسال‌شده به سرور سه هزار ۱۶۳ می‌باشد که تفاوت مجموعی بین آمار و معلومات ۱۱ هزار ۴۰۹ است.

در بخش چهارم توضیح داده شده که در برخی محلات رای‌دهی تفاوت بین آمار پروسس‌شده و معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان پنج یاکم‌تر از آن است. در برخی موارد تفاوت بین آمار پروسس‌شده و معلومات ببیومتریک رای‌دهندگان یک محل به اندازه یک الی ۵ است. در ۸۵۹ محل این حالت دیده شده است و مجموع آمار پروسس‌شده ۸۸ هزار و ۲۹۸ می‌باشد. اما تعداد معلومات بیومتریک رای‌دهندگان واقعی ۸۶ هزار و ۸۶۹ است که تفاوت یک هزار و ۴۲۹ رقمی را نشان می‌دهد.

در بخش پنجم آمده در برخی از محلات رای‌دهی تفاوت بین آمار پروسس‌شده و معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان بیش‌تر از پنج است. در ۲۷۱ محل این حالت مشاهده شده است که آمار پروسس‌شده آن ۴۰ هزار و ۹۵۱ است، اما معلومات بیومتریک آن ۳۴ هزار و ۵۲۱. تفاوت بین آمار و معلومات شش هزار ۴۳۰ است.

کمیسیون در مورد بخش چهار و پنجم توضیح داده که علت تفاوت بین آمار و معلومات احتمالا مربوط به مشکلات تخنیکی نرم‌افزار ثبت بیومتریک بوده است که در بعضی از حالات خاص آمار رای‌دهندگان را به اندازه‌ی یک افزایش می‌داده است.

آمار پروسس‌شده چگونه از تعداد معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان کم‌تر است؟

در این بخش چگونگی کمتربودن آمار پروسس‌شده نسبت به معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان توضیح داده شده است که شامل شش بخش می‌باشد.

بارگذاری دو بار ریکاردها: در گزارش کمیسیون مستقل انتخابات آمده که شرکت درملوگ در مکتوبی به تاریخ چهارم نوامبر اعلام کرده بود که از مجموع یک میلیون و ۹۲۹ هزار ۳۳۳ معلومات بیومتریک رای‌دهندگان، ریکاردهای وجود دارند که دو دفعه‌ی بارگذاری شده است. مجموع آمار پروسس‌شده در ۱۰۵ محل رای‌دهی ۱۱ هزار ۱۱۴ است، درحالی‌که تعداد معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان ۱۳هزار و ۳۰۱ می‌باشد.

نتایج چندین محل با استفاده از یک دستگاه ارسال شده است: گزارش توضیح می‌دهد که از یک دستگاه، کارت‌های حافظه محلات متفاوت جهت ارسال عکس فورمه استفاده شده است و تعداد معلومات بیومتریکی ارسال‌شده از آمار پروسس شده بیش‌تر می‌باشد. ۲۳ محل رای‌دهی شامل این بخش است که در مجموع آمار پروسس‌شده ۷۸۵ است، درحالی‌که تعداد معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان یک هزار ۴۸۰ می‌باشد و تفاوت بین آمار و معلومات ۵۹۵ می‌باشد.

محلاتی‌که آمار پروسس شده صفر است، اما معلومات بیومتریکی آن ارسال شده است: گزارش می‌گوید که در دو هزار ۱۰۵ محل رای‌دهی در ۳۴ ولایت، آمار پروسس شده‌ی آن صفر است، اما معلومات بیومتریکی آن ارسال شده است. کمیسیون این بخش را به دو بخش کوچک‌تر تقسیم کرده است. نخست: براساس گزارش درملوگ، این تفاوت حاصل از عدم‌ خانه‌پری فورمه دیجیتلی نتایج در دستگاه بیومتریک و ارسال صرفا عکس فورمه نتایج می‌باشد. بنابراین نرم‌افزار رقم آمار پروسس‌شده را در فایل فورمه نتایج ثبت نکرده است. اکثریت این محلات مربوط به دستگاه‌های قرنطین‌شده است که معلومات آن توسط کمپیوتر ارسال شده است. این اتفاق در دو هزار ۵۳ محل در ۳۴ ولایت کشور رخ داده که معلومات بیومتریکی آن ۱۱۲ هزار ۳۷۳ است، اما آمار پروسس‌شده برای تمامی این محلات صفر است.

در قسمت دوم این بخش آمده که در برخی از محلات یک دستگاه برای ثبت معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان استفاده شده، اما برای ارسال نتایج آن از دستگاه جدیدی استفاده است که دستگاه جدید آمار پروسس‌شده را صفر ارسال کرده است. این اتفاق در ۵۲ محل در ۳۴ ولایت رخ داده که معلومات بیومتریکی آن دو هزار ۹۹۸ است، اما آمار پروسس‌شده برای تمامی این محلات صفر است.

محلاتی‌که معلومات بیومتریکی را ارسال کرده، اما فورم نتایج دیجیتلی و عکس آن ارسال نشده است: در گزارش آمده که در بعضی موارد تنها معلومات بیومتریکی ارسال شده، ولی هیچ‌گونه فورمه دیجیتلی و عکس فورمه نتایج دریافت نشده است. این حالت در اثر ختم‌شدن تاریخ سرتفیکت سرور درملوگ که در صبح تاریخ ۱۵ اکتوبر (۲۴ میزان) رخ داد، به وقوع پیوست و معلومات که به آن ارسال می‌شد، طی مراحل کرده نتوانست. وقتی‌که روند دوباره آغاز شد، معلومات بیومتریک این محلات به سرور اضافه گردید، اما معلومات مربوط به فورمه نتایج و آمار پروسس‌شده در آن مشاهده نشده است. ۹۴ محل رای‌دهی ازین مشکل متأثر شده که مربوط به ۱۱ ولایت می‌شود و در مجموع ازین دستگاه‌ها به تعداد هشت هزار ۳۲۰ معلومات بیومتریکی رای‌هندگان ارسال شده است.

بیش‌تر از یک دستگاه در یک محل استفاده شده است: در ۷۵۸ محل رای‌دهی بیش‌تر از یک دستگاه (دستگاه احتیاطی) استفاده شده است. ممکن به‌دلیل خراب بودن دستگاه و یا ختم چارج دستگاه از دستگاه دیگری برای ادامه روند رای‌دهی استفاده شده باشد، اما صرف از یک دستگاه برای ارسال فورمه نتایج استفاده شده است. این امر سبب شده است تا صرف آمار پروسس‌شده یک دستگاه انتقال یابد، اما معلومات بیومتریکی ارسال‌شده از تمامی دستگاه‌ها به سرور مرکزی ارسال شده است. مجموع آمار پروسس‌شده این محلات ۴۴ هزار و ۵۱۵ است در حالی‌که مجموع معلومات بیومتریکی رأی‌دهندگان ۸۳ هزار ۲۵۱ می‌باشد که تفاوت آن ۳۸ هزار ۷۳۶ است.

محلات متفرقه: همچنان در بخشی از گزارش کمیسیون آمده که ۴۹ محل وجود دارد که تفاوت آمار پروسس‌شده و معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان شامل هیچ یک از بخش‌های بالا نیست. آمار پروسس‌شده چهار هزار و ۱۴۲ و تعداد معلومات بیومتریکی هفت هزار و ۳۴۱ می‌باشد.

شرکت درملوگ چه می‌گوید؟

مکتوب‌های شرکت آلمانی درملوگ به کمیسیون مستقل انتخابات که در اطلاعات روز به آن دست یافته نشان می‌دهد که این شرکت در چهارم نوامبر یا ۱۳ عقرب در مکتوبی در مورد تفاوت آرای پروسس‌شده و معلومات بیومتریک رای‌دهندگان توضیح داده و میزان آرا و نوعیت آن را مشخص کرده است.

در این نامه آمده است که یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳۳ معلومات بیومتریک در سیستم راجستر و بارگذاری شده است که پس از تطبیق بیومتریک و مقایسه‌ی شماره رای‌دهنده، ۹۵ هزار و ۵۹۶ معلومات بیومتریک تکراری تشخیص شده است. درملوگ گفته است که از این میان ۴۷ هزار و ۵۲۷ عکس چهره تکراری، ۵ هزار و ۸۲۲ نشان انگشت تکراری و ۳۷ هزار و ۶ شماره رای‌دهنده‌ی تکراری تشخیص شده و نیز ۵ هزار و ۱۴۱ معلومات دو بار به سیستم بارگذاری شده است.

توضیح شرکت درملوگ در مورد ۱۳۷ هزار معلومات بیومتریک که قرنطین کرده بود

در مکتوب درملوگ آمده است که ۹ هزار و ۲۷۰ معلومات تکراری دارای یک یا چندین مشخصه است که با کسر آن مجموع معلومات «Duplicate» یا تکراری به ۸۶ هزار و ۲۲۶ رای می‌رسد. با حذف این آرا، مجموعه آرای که تنها یک بار استعمال شده است به یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رای می‌رسد.

شرکت آلمانی درملوگ در همین مکتوب در مورد ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای نیز وضاحت داده است. براساس متن این مکتوب، درملوگ گفته است که این آرا در واقع تفاوت میان تعداد معلوماتی بیومتریکی رای‌دهندگان و آمار پروسس‌شده رای‌دهندگان است که در فورمه دیجیتلی در دستگاه‌های بیومتریک ثبت شده است.

در مکتوب آمده که تعداد ۱۳۷ هزار رای‌دهنده که شما ذکر کرده‌اید براساس عملیه‌ی ذیل به‌ست آمده است: تعداد معلومات بیومتریک یک میلیون ۹۲۹ هزار ۳۳۳ است و آمار پروسس‌شده براساس فورمه نتایج دیجیتلی یک میلیون ۷۹۱ هزار ۷۰۳ می‌باشد که تفاوت میان معلومات بیومتریکی و آمار پروسس‌شده رای‌دهندگان ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ است.

ثبات و همگرایی: دلایل کمیسیون خیالی است و گزارش دومی دست‌کاری شده است

دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» یکی از تکت‌های است که به کار کمیسیون اعتراض دارد و برای نخستین بار ابطال حدود ۳۰۰ هزار رای از جمله ۱۳۷ هزار معلومات بیومتریک قرنطین‌شده را مطرح کرد. این تیم اکنون می‌گوید گزارش کمیسیون در مورد ۱۳۷ هزار رای که برای مسئولان رسانه‌ها و ناظران ارائه شده با گزارشی که در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته‌ی گذشته برای سه تکت انتخاباتی ارائه شد، تفاوت دارد و این مسأله نشان می‌دهد که کمیسیون پس از مواجه‌شدن با پرسش‌های دسته‌های انتخاباتی، برای جفت و جور کردن کارها، آمارها را دست‌کاری کرده است.

نور رحمان اخلاقی، مسئول فنی دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید این گزارش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تهیه شده، نه از سوی شرکت درملوگ: «کمیسیون در آن براساس برخی فرضیه‌ها صحبت کرده که در برخی موارد ثابت نشده است. در صورتی‌که این یک مشکل تخنیکی در سرور شرکت درملوگ بود و باید این شرکت به وضاحت می‌گفت که این اتفاق چگونه افتاده است.»

آقای اخلاقی می‌افزاید که نیاز نبود کمیسیون مستقل انتخابات برای توضیح این آرای مبهم «راه جور کند» و معلومات را به کمک مشاورین خارجی «پایین و بالا بکند» و بعد به آن‌ها بگوید که «ما تصور می‌کنیم که این کار شده است. در صورتی که با این گمانه‌زنی و تصور این مشکل رفع نمی‌شود.»

آقای اخلاقی کمیسیون را به دست‌کاری آمارهای یک گزارش که در دو برنامه ارائه شده متهم می‌کند و به‌عنوان نمونه بخش دهم را که برای تکت‌های انتخاباتی و مسئولان رسانه‌ها و نهادهای ناظر ارائه شده، مقایسه کرد.

در گزارش کمیسیون انتخابات که در اختیار اطلاعات روز قرار گرفته در بخش دهم در مورد استفاده بیش از یک دستگاه در یک محل توضیح داده شده است که شامل ۷۵۸ محل رای‌دهی می‌شود. مجموع آمار پروسس‌شده این محلات ۴۴ هزار و ۵۱۵ گفته شده، درحالی‌که مجموع معلومات بیومتریکی رأی‌دهندگان ۸۳ هزار ۲۵۱ و تفاوت آن ۳۸ هزار ۷۳۶ گفته شده است.

بخش دهم گزارش ارائه‌شده برای ناظران که به گفته‌ی اخلاقی مخالف بخش دهم گزارش ارائه شده برای تکت‌های انتخاباتی است

نور رحمن اخلاقی بخش دهم را که برای تکت‌های انتخاباتی ارائه شده، چنین بیان می‌کند: «در بخش دهم که برای ما ارائه کرد این بود که در بعضی موارد تفاوت بین معلومات بیومتریک استخراج شده و رای‌دهندگان طی مراحل‌شده اندک (۱ الی ۵) است. در ۱۵۴ محل رای‌دهی این حالت دیده شده است که تعداد مجموعی رای‌دهندگان طی مراحل شده‌ی آن ۱۵ هزار و ۲۵۶ و معلومات واقعی بیومتریک استخراج شده ۲۰ هزار ۳۷۲ است. تفاوت بین تعداد رای‌دهندگان طی مراحل شده و معلومات بیومتریک استخراج‌شده مربوط به این محلات پنج هزار و ۱۱۶ رای است.»

بخش دهم را که آقای اخلاقی توضیح می‌دهد در هیچ بخش گزارشِ ارائه‌شده برای رسانه‌ها و ناظران نیامده است. هرچند با بخش چهارم مشابه است، اما آمار و ارقام تفاوت فاحش دارد. اخلاقی در مورد این تفاوت می‌گوید: «تغییرش داده‌اند. وقتی برای ما ارائه شد و ما نقدش کردیم که این اشتباه است، دوباره رفته و تغییر داده که با آمار شان برابر کنند. متأسفانه چه عجب کارهای می‌کنند این‌ها!»

بخش چهارم گزارش ارائه‌شده به مسئولان رسانه‌ها مشابه به آنچه است که آقای اخلاقی از بخش دهم گزارش ارائه‌شده برای تکت‌های انتخاباتی توضیح می‌دهد

پیش این تکت‌های انتخاباتی به رهبری رحمت‌الله نبیل و گلبدین حکمتیار نیز گفته بودند که گزارش کمیسیون در مورد ۱۳۷ هزار رای قناعت آنان را حاصل نکرد و کمیسیون با این گزارش تلاش دارد که آرای تقلبی را توجیه کند.

عارف کیانی از سخن‌گویان دسته‌ی انتخاباتی «امنیت و عدالت» نیز روز شنبه در گفت‌وگو با اطلاعات روز گفته بود که اعضای کمیسیون انتخابات در نشست طولانی دو روزه آجندای جز «سفید کردن روی متقلبین و توجیه کردن تخلفات و تقلبات انتخاباتی که به نفع یک تیم معین صورت گرفته، چیزی دیگری متأ‌سفانه نداشتند.»

آقای کیانی افزوده بود که این سه تکت انتخاباتی در مورد نگرانی‌های‌شان استدلال کردند، اما اعضای کمیسیون هیچ پاسخ و طرحی مدون غیر «از سفید کردن آرای سیاه» نداشتند و قناعت این تکت‌ها حاصل نشد.

حالا یکی از پرسش‌های اساسی این است که بیش از ۱۳۷ هزار معلومات بیومتریک رای‌دهندگان از کجا و چگونه وارد سیستم شده است؟

نور رحمن اخلاقی می‌گوید که هر نامزد در سرور شرکت درملوگ یک حساب کاربری دارد که می‌تواند آمار و ارقام را ببیند. به گفته‌ی او نخست، سقف یک میلیون ۷۹۱ هزار در حساب کاربری ثبات و همگرایی ارائه شد، اما بعد در آمار تغییر آمد و گفته شد که ۱۳۷ هزار معلومات دیگر نیز است.

آقای اخلاقی می‌افزاید که نخست یک دلیل برای افزایش ۱۳۷ هزار رقمی وجود داشت که بعدها به دو و سه دلیل رسید و اخیرا ۱۰ دلیل از سوی کمیسیون ارائه شده است: «هنوز روشن نیست که واقعا بیش از ۱۳۷ هزار از چه مجرایی آمده و چگونه وارد سیستم شده است که قطعا سوال‌برانگیز است، به‌ویژه زمانی‌که وقت قابل دست‌کاری است و می‌شود چند روز بعد از مجرای همان دستگاه رای جور کرد و دوباره رای را فرستاد.»

او یکی از امیدواری‌ها برای شفافیت را تشخیص ۱۳۷ هزار معلومات مبهم از سوی شرکت درملوگ می‌داند و می‌گوید که شرکت درملوگ این معلومات را به‌عنوان معلومات غیرعادی شناخت.

این عضو دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» تأکید دارد که یا این آرا باطل شود یا یک توضیح کامل و منطقی برای آن ارائه گردد.

مشترک شدن
اطلاع رسانی
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments