لطف‌علی سلطانی

لطف‌علی سلطانی

لطف‌علی سلطانی از ماه ثور سال 1396 هجری شمسی تا کنون در روزنامه اطلاعات روز به عنوان گزارشگر فعالیت می‌کند.