مقامات افغانستان طرفدار چه‌اند؟ | طنز

مقامات افغانستان طرفدار چه‌اند؟ | طنز

عیسا قلندر

بعد از آن‌که سخن‌گوی شورای امنیت ملی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت که نه طرفدار جمهوریت است و نه طرفدار امارت، ما کنجکاو شدیم که بفهمیم این مقامات طرفدار چه‌اند. از فاروق وردک شروع می‌کنیم.

فاروق وردک: من طرفدار سرسخت معارف هستم. خاطرات خوش از دوران وزارتم دارم. هی-هی قربان خدا شوم که دشمنان آرامش مرا آرام نماندند.

حمدالله محب: من طرفدار اشرف غنی هستم به شرطی که جلو فضلی صاحب را بگیرد. در غیر آن من طرفدار هیچ بزی نیستم. برای من جمهوریت و امارت مسأله نیست چرا که شاعر گفته «دریاب دمی که با طرب می‌گذرد».

مسلمیار: من مسلمیارم، اگر مرا نمی‌شناسید بروید بین مردم باز خواهید دید که چقدر مردم طرفدار من‌اند. باز وقتی که مردم طرفدار من باشند، چه ضُرورت است که من طرفدار مردم باشم؟ همچنین من طرفدار هلیکوپتر اردوی ملی‌ام که مرا هر طرف انتقاد بدهد. از وزارت صحت عامه می‌خواهم که یک مرکز مجهز طبی را در تهکویی خانه‌ام آماده کند، وگرنه سر پدرشان این کار را می‌کنم.

حوا علم نورستانی: آخ آخ آخ! همی گپ گپ طرفداری که می‌شود من بیخی یک‌رقمک می‌شوم. باور کنید بیخی کف پایم خارشت می‌گیرد. اسیر ملال می‌شوم. چرا از من یگان سوال دیگر پرسان نمی‌کنید؟

ضیاالحق امرخیل: کل مردم می‌فهمند که من طرفدار چه هستم. من طرفدار بزهای شیری، گوسفندهای پشمی، صندوق‌های خالی و کوه‌های وطن هستم. یاد جوانی‌ها بخیر. حالا مجبوریم با نمایش امر بالمعروف و نهی از منکر ساعت‌مان را تیر کنیم.

داکتر عبدالله: ما این بار انشاءالله فهمیدیم که رییس‌جمهور نمی‌شویم. اما عشق ریاست‌جمهوری همچنان بر گردنم آویزان است. من طرفدار یک انتخابات شفاف، سراسری و بدون امرخیل هستم. حتا اگر خودم کاندید نباشم.

اشرف غنی: من طرفدار صادرات هستم. من در چند سال گذشته بسیار واضح ثابت کردم که یک آدم طرفدار صادرات هستم. اوایل دوست داشتم محصولات وطن را صادر کنم، اما دیدم یک کمی سخت است شروع کردم به صادرات صلاحیت از وزارت‌خانه‌ها به ریاست‌جمهوری و شورای امنیت. حالا دانش صیب بگوید که موشه یا نموشه؟

همایون قیومی: من دیگر مقام حکومتی نیستم. اما وقتی وزیر مالیه بودم، طرفدار سرسخت مالیات بودم. حالا بنده در امریکا هستم و گور پدر جمهوریت و امارت. اصلا گور پدر افغانستان به جز وزارت محترم مالیه.

اکلیل حکیمی: بنده طرفدار دادستانی کل هستم. این وحیدی ناجوان مرا در چهارده کتاب رسوا کرد، اما دادستانی آبرویم را خرید. مقصد از تنها چیزی که بدم می‌آید سیستم ریل‌تایم است. رسوایی‌اش از ما شد و عیش‌اش از بی‌ بی.

سرور دانش: من طرفدار عباس ابراهیم زاده شدم. خانه‌اش لوکس است و به‌خاطر حزب هم از من پول طلب نمی‌کند.

امرالله صالح: من طرفدار مردمان بی‌ریشه‌ام. من تازه فهمیده‌ام که بی‌ریشگی خودش اصالت است و در تاریخ بشر بسیار روشن و زرین می‌باشد. ریشه آدم را منجمد می‌کند، بی‌ریشگی به مثابه‌ی رهایی است. یک سلام عسکری به بی‌ریشه‌های افغانستان.

حامد کرزی: من طرفدار خرم صیب هستم. آدمی جالبی است، هم کتاب می‌نویسد هم کتاب را نابود می‌کند. هم آدم فهیم است هم خود را به نفهمی می‌زند. دلش خوش باشد یک گاو را می‌خورد، خلقش تنگ باشد یک دانه عدس او را قبض می‌کند. من طرفدار صلح هستم، صلحی که سرتاسری و بدست افغان‌ها باشد و بالآخره من طرفدار صلحی هستم که نمی‌آید.

داکتر فضلی: من طرفدار زنان و دختران محروم و معصوم این سرزمینم.

داود سلطان‌زوی: من طرفدار استاد سرور دانش هستم. تنها کسی که در قضایای هواکش و شهرک گلستان چیزی نگفت و چیزی نپرسید، همین استاد دانش بود. بخدا چنین انسان نجیب در کل زمین پیدا نمی‌شود.