اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

موضوع: پروژه اعمار ساختمان سربند و دیوار استنادی و کانال قریه رسول محمد ولسوالی شمل ولایت خوست

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع  عموم رسانیده می شود اینکه :‌

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار ساختمان سربند ، دیوار استنادی و کانال قریه رسول محمد ولسوالی شمل ولایت خوست را با شرکت های مشترک ساختمانی افغان برادوی، کارته مامورین لشکرگاه – هلمند  جی وی با  شرکت ساختمانی براید پیرل، سرک اول شهر لشکر گاه مرکز ولایت هلمند دارنده جواز نمبر (D-34060 و  D-04-460) به قیمت مجموعی (50,886,186 پنجاه میلون و هشتصد و هشتادو شش هزارو یکصدو هشتادو شش ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این  اطلاعیه  الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن رسماً به اداره ملی تنظیم امور آب ریاست تدارکات  سرک دارالامان ـ سناتوریم  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه  به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار چکدم قریه میانکوه ولسوالی سنگین ولایت هلمند را به شرکت ساختمانی هلمند جهانی بارک دارای نمبر جواز D-40832 – آدرس هلمند وات، مرکز هلمند لشکرگاه هلمند، را به قیمت مجموعی /14,443,292/ چهارده ملیون و چهار صد و چهل و سه هزار و دو صد و نود و دو افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات – اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان – سناتوریم، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نوت: ریاست محترم مالی و اداری و آمریت تسهیل قرارداد ها و پلانگذاری اعلان هذا را مطابق صدور این نامه به نشر رسانند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *