تصمیم انتقال حوزه‌ی 18 امنیتی از غرب کابل به ولسوالی ده‌سبز

فرماندهی پولیس کابل حوزه‌ی ۱۸ امنیتی را از غرب کابل به ولسوالی ده‌سبز منتقل می‌کند

فرماندهی پولیس کابل در یک مکتوب عنوانی حوزه‌ی ۱۸ امنیتی، خواهان انتقال این حوزه به ولسوالی ده‌سبز کابل شده است.

در مکتوب شماره ۸۲۵۹ فرماندهی پولیس کابل با امضای سمونوال محمدنبی بیان، معاون امور امنیت این فرماندهی که به تاریخ ۲۰ قوس سال جاری صادر شده، آمده است که یک هیأت پنج نفر به‌منظور انتقال حوزه‌ی ۱۸ به ولسوالی ده‌سبز تعیین شده است.

این هیأت به دنبال عریضه‌ی اهالی ناحیه‌ی ۱۸ عنوانی شورای امنیت ملی و هدایت این شورا به فرماندهی پولیس کابل تعیین شده است.

از سوی هم، در مکتوب از مدیریت انجنیری و تعمیرات مدیریت عمومی تأمینات لوژستیک معاونیت ملکی، خواسته شده است تا محل مناسبی را در ولسوالی ده‌سبز برای حوزه‌ی ۱۸ امنیتی در نظر بگیرد.

مدیر عمومی پولیس امنی رییس هیأت و نماینده‌ی مدیریت عمومی پلان اوپراسیون، مدیر امنیت حوزه ۱۸، مدیر جنایی حوزه‌ی سیزدهم و مسئول ملکیت مدیریت تعمیرات اعضای این هیأت اند.

در این مکتوب در مورد زمان انتقال حوزه‌ی ۱۸ از غرب کابل به ولسوالی ده‌سبز چیزی گفته نشده و دلایل کافی نیز ارائه نشده است.

در همین حال، یک منبع در فرماندهی پولیس کابل به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که «روی چگونگی مسأله بحث جریان دارد که بدیل چیست، موضوع چیست و قضیه چیست.»

این منبع جزئیات بیشتر ارائه نکرد.

حوزه‌ی ۱۸ امنیتی در غرب کابل در ماه ثور سال ۱۳۹۷ خورشیدی پس از آن ایجاد شد که حملات تروریستی و تهدیدات امنیتی در غرب کابل افزایش یافته بود.