ریاست عمومی انسجام امور کوچی‌ها

بازداشت سه کارمند ریاست کوچی‌ها به اتهام فساد مالی؛ رییس این اداره به سرقت ادبی متهم شد

ننگیالی لونگ، نماینده‌ی کوچی‌ها در مجلس نمایندگان می‌گوید که سه کارمند ریاست عمومی انسجام امور کوچی‌ها به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند.

آقای لونگ امروز (چهارشنبه، ۲۲ ثور) به روزنامه اطلاعات روز گفت که این کارمندان ریاست عمومی انسجام امور کوچی‌ها از سوی نیروهای ریاست ۰۶۲ امنیت ملی بازداشت شده‌اند و در حال حاضر زیر نظارت قرار دارند.

لونگ همچنان گفت که این اولین باری نیست که کارمندان این ریاست به اتهام فساد مالی بازداشت می‌شوند، بلکه در گذشته نیز شماری از کارمندان آن به همین اتهام بازداشت و به ادارات عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.

او ریاست عمومی امنیت ملی به‌خاطر بازداشت این کارمندان قدردانی کرد و از این ریاست خواست که برای بازداشت افراد دیگری که به فساد مالی متهم اند و شکایاتی نیز در مورد آنان به مجلس نمایندگان رسیده است، اقدام کند.

این عضو مجلس نمایندگان، ریاست عمومی انسجام امور کوچی‌ها را یک اداره‌ی «ضعیف» خواند و استاد حبیب‌الرحمان، رییس این اداره را به سرقت ادبی متهم کرد.

ننگیالی لونگ گفت که استاد حبیب‌الرحمان تحقیقی را که توسط ریاست عمومی انسجام امور کوچی‌ها در مورد این قشر جامعه صورت گرفته بود، به نام خودش به چاپ رسانده است. او از ادارات مربوطه به ویژه دادستانی کل و اداره عالی تفتیش خواست که این موضوع را دنبال و بررسی کنند.

در همین حال، عرفان‌الله احمدزی، سخن‌گوی ریاست عمومی انسجام امور کوچی‌ها ادعاهای ننگیالی لونگ را رد می‌کند. آقای احمدزی در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که هیچ یک از کارمندان این ریاست به اتهام فساد مالی بازداشت نشده است.

ریاست عمومی امنیت ملی تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

احمدزی در مورد ادعای آقای لونگ در مورد سرقت ادبی نیز گفت که استاد حبیب‌الرحمان استاد پیشین دانشگاه و یک نویسنده است و تحقیقی را در مورد کوچی‌ها که خودش سه سال روی آن کار کرده، به نامش چاپ کرده است.

عرفان‌الله احمدزی افزود که مجله‌های تحقیقی ریاست عمومی انسجام امور کوچی‌ها به نام هیچ کسی چاپ نشده و با مالکیت معنوی خود این اداره محفوظ است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *