دادگاه عالی افغانستان

یک شهروند انگلستان به اتهام فروش مواد الکولی در افغانستان به پنج سال و چهار ماه زندان محکوم شد

دادگاه عالی کشور می‌گوید که یک شهروند انگلستان به اتهام فروش مواد الکولی به مدت پنج سال و چهار ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده است.

احمدفهیم قویم، سخن‌گوی دادگاه عالی به روزنامه اطلاعات روز گفت که این حکم امروز (سه‌شنبه، ۱۱ جوزا) از سوی دادگاه اختصاصی استیناف رسیدگی به جرایم مواد مخدر و مسکرات صادر شده است.

آقای قویم همچنین از این شهروند انگلستان به نام «بن» یاد کرد و گفت که او ریاست یک شرکت لوژستیکی را بر عهده داشته است.

به‌گفته‌ی قویم، او متهم است که یک‌هزار و ۲۳۴.۵۵ لیتر مواد الکولی را به فروش رسانده است.