سازمان ملل متحد جینوا

فاجعه‌ی بشری در افغانستان؛ سازمان ملل تا نُه روز دیگر نشست عالی بشردوستانه را برگزار می‌کند

استفان دوجاریک، سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که این سازمان یک نشست عالی بشردوستانه را در ۱۳ سپتامبر (۲۲ سنبله) برای رسیدگی به نیازهای فزاینده در افغانستان، برگزار می‌کند.

او روز گذشته (جمعه، ۱۲ سنبله) در بیانیه‌ای گفته است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هفته‌ی آینده عازم شهر جینوای سویس می‌شود تا این نشست را در سطح وزرا برگزار کند.

به گفته‌ی سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد، این نشست به هدف حمایت از افزایش سریع بودجه برای ادامه‌ی عملیات حیاتی بشردوستانه و مطرح‌کردن درخواست دسترسی بشردوستانه‌ی کامل و بدون مانع برای اطمینان حاصل‌کردن از اینکه شهروندان افغانستان به خدمات مهم و ضروری مورد نیازشان دسترسی خواهند داشت، برگزار می‌شود.

او تأکید کرده است که افغانستان هم‌اکنون با یک فاجعه‌ی انسانی روبه‌رو است.

استفان دوجاریک افزوده است که نزدیک به نیمی از جمعیت ۳۸ میلیونی افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. به‌گفته‌ی او، از هر سه شهروند افغانستان یکی از آنان نمی‌داند که وعده‌ی غذایی بعدی‌اش از کجا تأمین می‌شود.

سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین تأکید کرده است که تقریبا نیمی از کودکان زیر پنج سال در ۱۲ ماه آینده دچار سوء تغذیه شدید خواهند شد.

با این حال، او تأکید کرده است که سازمان ملل متحد متعهد به ارایه‌ی کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها نفر از مردم نیازمند افغانستان است.

از سویی هم، او گفته است که از پیشرفت‌های ۲۰ سال اخیر در افغانستان هم باید محافظت شود تا پاسخ بشردوستانه را با ثبات میان‌مدت و بلندمدت افغانستان مرتبط سازد.