شاگردان مکاتب

مکاتب دولتی و خصوصی و مدارس رسمی سر از فردا به‌روی دانش‌آموزان پسر باز می‌شود

وزارت معارف طالبان اعلام کرده است که تمامی مکاتب دولتی و خصوصی، مدرسه‌های رسمی و دارالعلوم‌های طبقه‌ی ذکور می‌توانند سر از فردا (شنبه، ۲۷ سنبله) فعالیت‌شان را از سر بگیرند.

پیش از این تنها فعالیت دوره‌ی ابتداییه مکاتب دولتی و خصوصی از سر گرفته شده بود.

وزارت معارف در اطلاعیه‌ای، گفته است که استادان و شاگردان طبقه‌ی ذکور به مکاتب‌شان حاضر شوند. این وزارت از مسئولان مربوطه در تمامی ولایات خواسته است که در زمینه اقدامات لازم را روی‌دست بگیرند.

در اطلاعیه‌ی وزارت معارف در مورد سرنوشت دختران دانش‌آموز چیزی گفته نشده است.