محدودیت‌های طالبان در برابر زنان
WAKIL KOHSAR/AFP VIA GETTY IMAGES

والی طالبان در غزنی: زندگی به سبک اروپایی‌ها برای زنان افغانستان نامطلوب است

خلیفه محمداسحاق آخوندزاده، والی طالبان در غزنی در نامه‌ای به ریاست اطلاعت و فرهنگ این گروه در این ولایت، گفته است که زندگی به سبک اروپایی‌ها برای زنان افغانستان نامطلوب است.

آخوندزاده در این نامه گفته است که رسانه‌ها باید در مورد ارزش خانه‌نشینی زنان برنامه بسازند. از ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی نیز خواسته شده است تا برنامه‌هایی را تهیه کند که در آن مطالب اسلامی به نشر برسد و در مورد ارزش خانه‌نشینی زنان نیز تبلیغ شود.

حفیظ عمر، سخن‌گوی والی طالبان برای ولایت غزنی صحت این نامه را در صحبت با روزنامه اطلاعات روز تأیید کرده است. او از ارایه‌ی جزئیات در زمینه خودداری کرده است.

در نامه‌ی والی غزنی به ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت آمده است که علما مسئولیت نهادینه‌کردن فرهنگ اسلامی را در جامعه دارند و باید در این زمینه در منبرها وعظ و ارشاد کنند.  

این درحالی است که طالبان از زمان تسلط‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های زیادی در برابر زنان وضع کرده است.

این گروه زنان را از سفر بدون محرم در فاصله‌ی بیش از ۴۵ کیلومتر ممنوع کرده، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و آزادی‌های فردی و حق کار را نیز از زنان گرفته است.

در واکنش به این محدودیت‌ها، زنان در کابل و شماری از ولایات دست به اعتراض زده و گروه‌های مختلف اعتراضی شکل داده‌اند. طالبان اما تا کنون تلاش کرده‌اند که اعتراضات زنان را به شیوه‌های مختلف سرکوب کنند.