ننگرهار

پنج محافظ ولسوال طالبان در ولسوالی کامه‌ی ننگرهار در انفجار ماین زخمی شدند

یک عراده موتر رنجر نیروهای طالبان در ولسوالی کامه‌ی ولایت ننگرهار هدف انفجار ماین قرار گرفته است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار وقوع این رویداد را به روزنامه اطلاعات روز تأیید کرده و گفته است که در این انفجار پنج نفر زخمی شده‌اند.

به نقل از مسئولان در این ریاست، این رویداد ناوقت روز گذشته (دوشنبه، ۴ دلو) در بازار سرای سنگر ولسوالی کامه رخ داده است. موتر حکمت عادل، ولسوال طالبان برای ولسوالی کامه را هدف قرار داده است.

یک منبع محلی به روزنامه اطلاعات روز گفت که در این رویداد پنج محافظ ولسوال کامه زخمی شده، اما به خود او هیچ آسیبی نرسیده است.

تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

ولایت ننگرهار در شرق افغانستان موقعیت دارد.