کمبود برق در دانشگاه پلی‌تخنیک کابل؛ حضور دانشجویان تایم شبانه در صنف تاریک

شماری از دانشجویان دانشگاه پلی‌تخنیک کابل می‌گویند که بخش شبانه این دانشگاه با کمبود برق مواجه است.

صبور احمد سروری یکی از این دانشجویان به روزنامه اطلاعات روز گفت که به‌دلیل کمبود برق، تایم درسی دانشجویان بخش شبانه تکمیل تدریس نمی‌شود. به‌گفته‌ی او، از چهار ساعت درسی، دو ساعت آن تدریس می‌شود.

در تصاویری که به اطلاعات روز فرستاد شده، دیده می‌شود که دانشجویان در صنف تاریک به‌سر می‌برند و استاد در روشنایی چراغ موبایل تدریس می‌کند.

سروری گفت که در گذشته برق تایم شبانه با جنراتور تامین می‌شد، اما در حال حاضر به‌دلیل نامعلوم جنراتور غیرفعال است.

او افزود که قرار است که امروز دانشجویان مشکل کمبود برق را با رهبری دانشگاه پلی‌تخنیک شریک کنند.

خواستیم در این مورد نظر مسئولان دانشگاه پلی‌تخنیک و وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست طالبان را بگیریم، اما موفق به برقراری تماس نشدیم.

دانشگاه‌های دولتی افغانستان پس از ماه‌ها تعطیلی در آغاز هفته‌ جاری گشایش یافت.

به گفته‌ی دانشجویان، در حال حاضر کمبود استاد از چالش جدی دانشگاه‌های دولتی است.

گفته می‌شود در پی تحولات اخیر، تعدادی از استادان دانشگاه‌ از کشور خارج شده‌اند.