توزیع کتاب درسی به مکتب‌های غور

بیش از ۸۰۰ هزار جلد کتاب درسی برای مکتب‌های غور توزیع می‌شود

ریاست معارف طالبان در ولایت غور از دریافت بیش از ۸۳۹ هزار جلد کتاب درسی برای مکتب‌های این ولایت خبر می‌دهد.

حبیب الرحمن حکیمی، مدیر نشرات این ریاست می‌گوید که روند توزیع این کتاب‌ها در مکتب‌های غور جریان دارد.

به گفته‌ی او با توزیع این مقدار کتاب درسی، بیش از ۸۰ درصد مشکلات کمبود کتاب دانش‌آموزان ولایت غور رفع خواهد شد.

ریاست معارف طالبان در غور همچنین از توزیع مواد و سامان‌آلات لابراتواری و ساینسی نیز برای مکتب‌های این ولایت خبر می‌دهد.

این تجهیزات شامل میز، کیت‌های ریاضی و ساینسی است.

کمبود کتاب درسی، آموزگاران مسلکی و سرپناه همواره از چالش جدی معارف غور بوده است. در برخی از ولایت‌های دیگر نیز مشکلات مشابه وجود دارد.

ریاست معارف طالبان در سرپل می‌گوید که ۹۷ درصد دانش‌آموزان مکتب‌های این ولایت، کتاب درسی لازم را در اختیار ندارند.

مولوی محمد رحمانی، رییس معارف طالبان در سرپل می‌گوید که چالش کمبود کتاب درسی از چند سال به اینسو وجود داشت و این امر باعث عدم تطبیق تقسیم‌اوقات درسی دانش‌آموزان می‌شود.

به گفته‌ی آقای رحمانی، ریاست معارف سرپل، پیشنهاد تهیه بیش از دو میلیون و هفتصد هزار جلد کتاب را به وزارت معارف فرستاده است.