روبینه دختر قندهاری که به دلیل بیماری اعصاب و روان در قفس زندانی است

روبینه دومین دختر قندهاری است که پشت میله‌های قفس زندانی است. این دختر نوجوان که با بیماری اعصاب دست و پنجه نرم می‌کند سه سال است مانند یک زندانی در قفس به‌سر می‌برد.
پدر روبینه می‌گوید برای درمان دخترش با مشکلات زیادی روبرو است و تا اکنون هیچ فرد یا نهادی برای درمان روبینه به آنها کمک نکرده است.