حمیرا رضایی

یک زن افغانستانی‌تبار برنده جایزه زنان موفق آسیا در بریتانیا شد

حمیرا رضایی، فعال حقوق بشر افغانستانی‌تبار برنده جایزه زنان موفق آسیا در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ شد. این جایزه طی ۲۳ سال گذشته تحت عنوان «جایزه دستاورد زنان آسیایی» برای زنان آسیایی که در جامعه بریتانیا فعال بوده، از سوی نهاد بریتانیایی داده شده است.

امسال از میان شش زن، حمیرا رضایی در بخش اجتماعی و حقوق بشری برنده این جایزه شده است.

خانم رضایی به روزنامه اطلاعات روز گفت که فعالیت‌های او متمرکز بر حمایت از زنان افغانستان و دفاع از جامعه هزاره‌ در برابر خشونت بوده است. او رییس کمیته طرح و برنامه شورای جهانی‌ هزاره نیز است.

رضایی افزود که او در دوره اول طالبان در افغانستان بود و در سال ۲۰۰۶ به بریتانیا رفت. او در حال حاضر شهروند بریتانیا است.

او می‌گوید به‌دلیل این‌که خودش نقض حقوق زنان توسط طالبان و خشونت علیه‌ هزاره‌ها را تجربه کرده است، فعالیت‌های حقوق بشری‌ انجام می‌دهد.

طالبان در دومین حکومت‌شان تاکنون به زنان اجازه‌ی کار و به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی آموزش نداده‌اند‌.