ولایت پنجشیر

توافق طالبان با بزرگان روستاهای پنجشیر؛ «طالبان از خانه‌ها، مکاتب و كلینیک‌ها خارج شوند»

بزرگان قومی ولایت پنجشیر در یک توافق با طالبان از این گروه خواسته‌اند که نیروهای خود را از تمامی خانه‌های مسکونی، مساجد، مکاتب و كلینیک‌های روستاها خارج کنند. در عین حال طالبان از بزرگان روستاها تعهد گرفته‌اند که با «جبهه مقاومت» همکاری نمی‌کنند.

براساس این توافق، طالبان پس از این از «تلاشی خودسرانه»‌ی خانه‌ها دست می‌کشند و موارد مشکوک را در تفاهم با مسئولان ادارات محلی و با حضور ملا امام مسجد و نماینده‌ی روستا تلاشی خواهند کرد.

هم‌چنین مطابق خواست بزرگان روستاهای پنجشیر، نیروهای طالبان حق گرفتاری‌های خودسرانه‌ی افراد و بازرسی موبایل‌های شخصی مردم را نیز ندارند.

در مکتوبی که از سوی قول‌اردوی ۳۱۳ مرکزی طالبان صادر شده، مولوی نصرالله مطیع، فرمانده‌ی این قول‌اردو دستور داده است که قطعات نظامی طالبان در روستاها در جاهایی مستقر شوند که برای مردم تکلیف ایجاد نشود و مردم بتوانند به امورات زندگی روزمره‌ی‌شان برسند.

گفته شده است که محل استقرار نیروهای طالبان در توافق با مردم روستا، جایی انتخاب شود که از لحاظ امنیتی اطمینانی باشد و در صورتی که صاحب‌خانه کرایه خواست، کرایه‌اش پرداخت شود.

فرمانده‌ی قول‌اردوی ۳۱۳ مرکزی طالبان دستور داده است که مشخصات هویتی چوپان‌ها و چراگاه‌ مواشی آنان مشخص شود. هم‌چنین گفته شده است که به باغ‌دارانی که از طرف شب آبیاری می‌کنند، از لحاظ امنیتی همکاری و شهرت‌شان ثبت شود.

در طرف دیگر، طالبان از نمایندگان روستاها تعهد گرفته که با «باغيان» و «بغاوت‌گران» به هیچ وجه همکاری نمی‌کنند و آنان را به‌روستای‌شان راه نمی‌دهند.

هم‌چنین طالبان بزرگان روستاهای پنجشیر را متعهد ساخته تا مشخصات و در صورت امکان یک قطعه تصوير از «باغیان» را به این گروه بدهند.

با این حال، منابع می‌گویند که طالبان از مردم به‌گونه‌ی «اجباری» تعهد گرفته‌اند و با وجود سپری‌شدن سه روز از توافقات خود این گروه، هنوز هیچ چیزی تغییر نکرده است.

به‌گفته‌ی منابع، هنوز هم نیروهای طالبان در خانه‌های مردم حضور دارند، مردم را آزار و اذیت می‌کنند و بدون دلیل برای ترس و ارعاب مردم، دست به شلیک گلوله می‌زنند.

طالبان پیش از این هم از ساکنان روستاها در پنجشیر و برخی از ولایت‌های دیگر تعهد گرفته بودند که با مخالفان این گروه همکاری نکنند. گفته می‌شود که در برخی موارد اخذ این تعهد به اجبار صورت گرفته است.