استرالیا چهار میلیون دالر استرالیایی به افغانستان کمک کرد

سازمان هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های سازمان ملل در افغانستان (اوچا) می‌گوید که استرالیا چهار میلیون دالر استرالیایی معادل ۲.۸۷ میلیون دالر امریکایی به افغانستان کمک کرده است.

به گفته‌ی اوچا، میزان کمک‌های استرالیا به صندوق بشردوستانه افغانستان از زمان تأسیس این صندوق به ۵۰ میلیون دالر استرالیایی رسیده است.

این نهاد گفته است که حمایت مستمر باعث نجات جان افراد نیازمند در افغانستان می‌شود.

با تسلط طالبان بر افغانستان، فقر و گرسنگی در کشور فراگیر شده است.

گفته می‌شود که ۲۴.۴ میلیون نفر در کشور با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند.