عکس: freewalldownload.com

استرالیا ۱۱ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

سازمان هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) از کمک ۱۱ میلیون دالری استرالیا برای مردم افغانستان خبر داده است.

به گفته‌ی اوچا، با این کمک میزان کمک‌های استرالیا به صندوق بشردوستانه افغانستان به ۶۳ میلیون دالر استرالیایی می‌رسد.

سازمان هماهنگ‌کننده‌ کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گفته است که حمایت مستمر کمک‌کنندگان باعث نجات جان مردم نیازمند در افغانستان می‌شود.

افغانستان پس از روی‌کارآمدن طالبان و قطع کمک‌های خارجی با بحران بشری مواجه شد. گفته می‌شود که در حال حاضر نیمی از جمعیت از گرسنگی رنج می‌برند و نیاز به کمک دارند.

برنامه جهانی غذا (wfp) می‌گوید که برای کمک‌رسانی به نیازمندان در افغانستان در زمستان پیش‌ رو به ۱۷۹ میلیون دالر پول نیاز دارد.