رسانه های افغانستان

سرپرست یوناما: برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها در افغانستان به چارچوب روشن نیاز است

مارکس پوتزل، سرپرست دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در کابل از یکی از رسانه‌های خصوصی بازدید کرده و گفته است که برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها در افغانستان به یک چارچوب روشن نیاز است.

یوناما گفته است پوتزل با خبرنگاران تلویزیون «یک» ملاقات کرده و از کار آنان ستایش کرده‌ است.

در صفحه فیس‌بوک یوناما به نقل از پوتزل آمده است که برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها در افغانستان به یک چارچوب روشن نیاز است.

او گفته است: «هیچ خبرنگار نباید صدایش را ببندد یا از امنیت شخصی خود بترسد. جامعه سالم به رسانه‌های آزاد نیاز دارد.»

رسانه‌های آزاد افغانستان که یکی از دستاوردهای مهم دودهه اخیر دانسته می‌شدند، پس از روی‌کارآمدن طالبان با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.

براساس نظرسنجی گزارشگران بدون مرز (RSF)، پس از روی‌کارآمدن طالبان در افغانستان نزدیک به ۴۰ درصد رسانه‌های این کشور تعطیل و ۶۰ درصد از خبرنگاران نیز بیکار شده‌اند.

به‌گفته‌ این سازمان، زنان روزنامه‌نگار بیشترین تأثیر را متحمل شده و ۷۶.۱۹ درصد از آنان شغل خود را از دست داده‌اند.

طالبان اما می‌گویند که این گروه باعث تعطیلی رسانه‌ها نشده‌اند، بلکه چالش مالی باعث رکود رسانه‌ها شده است.

این گروه می‌گوید که به آزادی‌ رسانه‌ها و قوانین رسانه‌ای باور دارند؛ اما از دید خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای این ادعای طالبان نادرست است.