گرسنگی در افغانستان
عکس: آرشیف

برنامه جهانی غذا: زندگی برای اکثر افغان‌ها به‌ ویژه زنان و دختران غیرقابل تحمل است

برنامه جهانی غذا می‌گوید که «زندگی برای اکثر افغان‌ها به‌‌ویژه زنان و دختران در افغانستان هنوز غیرقابل تحمل است».

این برنامه امروز (چهارشنبه، ۴ عقرب) با نشر این مطلب در توییتی نوشته است که برای بیش از ۱۰ میلیون زن از طریق برنامه‌های ایجاد سرمایه (ایجاد سرمایه عامه) و حمایت معیشتی کمک کرده است.

گفته می‌شود که بیش از نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی مواجه هستند و نیاز به کمک دارند.

پس از حاکمیت طالبان، فقر و بیکاری در کشور گسترش یافته است.

به‌گفته‌ی نهادهای کمک‌رسان، ۹۷ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر هستند.