کابل
عکس: شبکه‌های اجتماعی

انفجار در شهر کابل؛ پولیس طالبان از زخمی‌شدن هشت نفر خبر داد

فرماندهی امنیه‌ی طالبان در کابل وقوع انفجار در ناحیه پنجم پایتخت را تأیید می‌کند و می‌گوید که در این انفجار هشت نفر زخمی شده‌اند.

به‌گفته‌ی خالد زدران، سخن‌گوی این فرماندهی، موتر حامل کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات در منطقه‌ی کارته مأمورین ناحیه پنجم شهر کابل، هدف انفجار ماین کنارجاده‌ای قرار گرفته است.

زدران می‌گوید که براساس اطلاعات اولیه، در این انفجار هشت نفر زخمی و به شفاخانه انتقال داده شده‌اند.

منابع صحی و مستقل درباره‌ی این انفجار چیزی نگفته‌اند.

مسئولیت این انفجار را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است.

پس از حاکمیت طالبان، مسئولیت حملات و انفجارها را عمدتا گروه داعش بر عهده گرفته است.