اول‌نمره عمومی کانکور امسال کیست؟

طبق اعلام اداره امتحانات، در کانکور امسال سلیمان فرزند غلام جیلانی از هرات با کسب ۳۵۵.۴۲ نمره اول‌نمره عمومی شده است.

او ۱۸ سال سن دارد و از لیسه سلطان غیاث‌الدین غوری هرات فارغ شده است.

پس از اعلام نتایج، دانش‌آموزان و آموزگاران لیسه سلطان غیاث‌الدین غوری از موفقیت او با گل استقبال کردند.

سلیمان می‌گوید که تصور نمی‌کرد اول‌نمره عمومی کانکور شود.