طالبان در دایکندی: خیاط مرد برای زن و خیاط زن برای مرد لباس ندوزد

اداره امر به معرف و نهی از منکر طالبان در دایکندی به خیاطان مرد دستور داده است که نباید لباس زنان بدوزند. همچنین خیاطی‌های زنانه نیز نباید دوخت لباس را بپذیرند.

یکی از خیاط‌ها که خواست نامش در خبر ذکر نشود به روزنامه اطلاعات روز گفت که مسئولان امر به معرف و نهی از منکر چند روز قبل این موضوع را طی جلسه‏‌ای به خیاطان ابلاغ کرده است.

او افزود که به خیاطان هشدار داده شد که اگر از این امر سرپیچی کنند، دکان شان مسدود و جریمه خواهند شد.

به گفته منبع، طالبان به زنان خیاط گفته‌اند که نباید به هیچ مرد اجازه ورود به کارگاه خیاطی‌شان را بدهند و به پنجره و دروازه‏‌های دکان را پرده بزنند.

خیاطان می‌گویند که این محدودیت طالبان باعث کاهش مشتری‌یان شان شده است.

فاطمه (نام مستعار) یکی از خیاطان شهر نیلی می‌گوید که در دوران جمهوریت در کارگاه خیاطی‌اش پنج نفر کار می‌کردند و روزانه حدود ۲۲ جوره لباس می دوختند؛ اما با حاکمیت طالبان کاروکاسبی‌اش به کساد روبرو شده و فعلا یک نفر شاگرد دارد.

او با انتقاد از طالبان می‌گوید که به جای اینکه زنان مورد حمایت قرار دهد، بیشتر به حاشیه می‌رانند.

طالبان پس از حاکمیت طالبان، زنان را از کار در اکثریت دولتی و دختران را آموزش محروم کرده‌اند. این گروه همچنین ورزش زنان ممنوع و حجاب مطلوب خود اجباری کرده است.