عکس: ارسالی

وزارت کار طالبان: ۶۵ هزار کارگر از جمله ۱۵ هزار چوپان به خارج فرستاده می‌شوند

وزارت کار و امور اجتماعی طالبان می‌گوید که براساس یک قرارداد قرار است که ۶۵ هزار نفر برای کار به خارج از کشور فرستاده شود.

مخدوم عبدالسلام سادات، معین وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته است از این میان ۱۵ هزار به‌عنوان چوپان به کشورهای قطر، عربستان سعودی و ترکیه فرستاده خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان نشرات دارد، سادات گفته است که کشورهای قطر، عربستان و ترکیه درخواست کارگر داده‌اند.

این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان، بیکاری در کشور افزایش یافته است.

گفته می‌شود که از ماه آگست سال گذشته‌ی میلادی به‌ این‌سو، ۷۰۰ هزار شغل در این کشور از بین رفته است.

روزانه‌ هزاران نفر از شهروندان کشور در جست‌وجوی کار در کشورهای همسایه‌ای ایران و پاکستان می‌روند. اکثریت این کارجویان به‌گونه‌ای قاچاقی خودشان را به مقصد می‌رسانند.