عکس: یوناما

یوناما: محرومیت زنان از کار و جامعه به افغانستان آسیب می‌زند

روزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل در کابل با نماینده‌ی بخش زنان این سازمان در افغانستان و کارشناسان حقوق جنسیت درباره‌ی چالش‌های فزاینده‌ای که زنان افغانستان با آن روبرو هستند بحث کرده است.

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) به نقل از روزا اوتنبایوا گفته است که محرومیت زنان از کار و جامعه باز به افغانستان آسیب می‌زند.

روزا اوتنبایوا علاوه کرده است که یوناما به تلاش برای حقوق برابر و کرامت همه افغان‌ها ادامه می‌دهد.

زنان و دختران در افغانستان پس از روی‌ کارآمدن طالبان از آزادی و حقوق ابتدایی‌شان محروم شده‌اند.

تحت حاکمیت طالبان زنان در ادارات دولتی کار نمی‌توانند و همچنین دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب محروم شده‌اند.

این محدودیت‎های طالبان باعث ایجاد جنبش‌های اعتراضی زنان شده است؛ طالبان اما در تلاش سرکوب اعتراضات زنان هستند. طی هفته‌های اخیر چند زن معترض بازداشت یا ناپدید شده‌اند.