کشتار غیرنظامیان در دایکندی توسط طالبان

اطلاعات روز به تصاویری از روستای سیوک-شیبر ولایت دایکندی دست یافته است که نشان می‌دهد طالبان هشت غیرنظامی، به شمول چهار کودک را به رگبار بسته‌اند. طالبان مدعی اند که این افراد مسلح «بغاوت‌گر» بوده و کشته شدن کودکان را رد کرده‌اند.