عکس: شبکه‌های اجتماعی

سنوگرافی زنان در شفاخانه هرات ممنوع شد

برخی از مراجعین شفاخانه حوزوی هرات می‌گوید که به‌دستور طالبان سنوگرافی زنان در این شفاخانه ممنوع شده است.

به‌گفته‌ی آنان، بخش سنوگرافی شفاخانه هرات سونولوژیست زن ندارد و سنوگرافی زنان توسط مردان منع شده است.

مسئولان شفاخانه حوزوی هرات تا اکنون در این زمینه اظهار نظر نکرده‌اند.

ممنوعیت سنوگرافی زنان توسط مردان در حالی وضع شده است که کمبود داکتران زن در شفاخانه‌ حوزوی هرات چالش جدی است.

طالبان طی ۱۵ ماه گذشته محدودیت‌های زیادی را علیه زنان وضع کرده‌اند.

در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی رفتن به مکاتب را ندارند و زنان از کار در بیشتر ادارات دولتی محروم شده‌اند.

طالبان دروازه‌های پارک‌های تفریحی و حمام‌های عمومی را نیز به‌روی زنان بسته کرده‌اند.