منابع در پنجشیر: نظامیان طالبان داکتران و مریضان را در مراکز صحی اذیت می‌کنند
عکس: ارسالی به اطلاعات روز

منابع در پنجشیر: نظامیان طالبان داکتران و مریضان را در مراکز صحی اذیت می‌کنند

منابع محلی در ولایت پنجشیر می‌گویند که نظامیان طالبان در مراکز صحی بی‌نظمی، رعب و وحشت خلق می‌کنند. به‌گفته‌ی منابع، طالبان همواره با سلاح و به شکل دسته‌جمعی داخل معاینه‌خانه‌ها می‌شوند و داکتران و مریضان را با برخورد نامطلوب‌شان اذیت می‌کنند.

یک منبع که خواست نامش در خبر ذکر نشود، به روزنامه اطلاعات روز گفت که جنگ‌جویان طالبان همه‌روزه با وسایط نظامی و مسلح داخل شفاخانه رخه می‌شوند. به‌گفته‌ی منبع، مسئولان شفاخانه به طالبان می‌گویند که با سلاح اجازه نیست داخل شوند، اما آنها با برخورد تند وارد می‌شوند.

یک داکتر در شفاخانه چهل بستر رخه نیز به روزنامه اطلاعات روز گفت که طالبان همیشه مسلح داخل بخش‌های صحی این شفاخانه می‌شوند و بدون نوبت نزد داکتران مراجعه می‌کنند.

این داکتر همچنین می‌گوید که طالبان به این توصیه که تنها یک مریض اجازه‌ی داخل‌شدن دارد، توجه نمی‌کنند و شش یا هفت نفر با سلاح‌های شان یکجا وارد می‌شوند. او می‌گوید که این کار طالبان روحیه‌ی مریضان را نیز خراب می‌کند.

یک منبع دیگر از ولایت پنجشیر نیز می‌گوید که طالبان به هیچ قوانین صحی احترام نمی‌گذارند و در تمام مراکز صحی و دواخانه‌ها به‌گونه‌ی غیراخلاقی برخورد می‌کنند.

از سوی هم، یکی از کارمندان ریاست صحت عامه‌ی طالبان در پنجشیر می‌گوید که قطعات نظامی طالبان حق ندارند وارد مراکز صحی غیرنظامی شوند و باید خود نظامیان در این ولایت کلینیک نظامی داشته باشند.

به‌گفته‌ی این منبع، دارو برای ولایت پنجشیر براساس نفوس این ولایت ارسال می‌شود، اما ۱۷ کندک نظامی طالبان که در پنجشیر مستقر هستند، از سهم مردم استفاده می‌کنند. او می‌افزاید که به این دلیل پنجشیر با کمبود دارو مواجه است.

این درحالی است که طالبان در شماری از مراکز صحی در ولایت پنجشیر هنوز هم قرارگاه نظامی دارند. منابع می‌گویند که طالبان در روزهای نخست درگیری‌های ولایت پنجشیر، آمبولانس‌ها، موترهای خدماتی صحی و شماری تجهیزات قیمتی مراکز صحی را با خود برده‌اند و این کمبودات تاحالا رفع نشده است.