عکس: شبکه‌های اجتماعی

دو نفر از زنان معترض در بند طالبان هستند

زنان معترض امروز (شنبه، ۳ جدی) می‌‌گویند که دو نفر آنان در جریان اعتراض روز پنج‌شنبه در شهر کابل بازداشت شده و تا اکنون در بند طالبان هستند.

این دو زن معترض رقیه ساعی و هدیه بهار نام دارند و عضو بانوان معترض «سازمان روزنه امید افغانستان» هستند.

این سازمان می‌گوید که تا اکنون سرنوشت ساعی و بهار روشن نیست.

گفته می‌شد که روز پنج‎شنبه پنج معترض همراه با سه خبرنگار از جریان اعتراض زنان توسط طالبان بازداشت شده‌اند.

تعلیق تحصیل دختران توسط طالبان با واکنش‌ها و مخالفت‌های گسترده در داخل و خارج از کشور مواجه شده است. شماری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به‌شمول چندین کشور اسلامی این تصمیم طالبان را محکوم کرده‌اند.

در کابل اعضای طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین و موترهای آب‌پاش در جاده‌ها حضور دارند تا از اعتراضات جلوگیری کنند.

این گروه روز پنج‌شنبه نیز اعتراض زنان در کابل را سرکوب کرد.