عکس: ارسالی

مدافعان حقوق‌ بشر در تبعید به سازمان ملل: تحریم‌ها علیه طالبان تشدید شود

مدافعان حقوق‌ بشر در تبعید از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل خواسته‌اند که تحریم‌ها علیه طالبان را تشدید کنند.

آنان امروز (شنبه، ۳ جدی) در یک نشست خبری در پاکستان با حمایت از اظهارات کرن دکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان از مردم این کشور خواسته‌اند که زنان را تنها نگذارند.

کرن دکر در واکنش به تعلیق تحصیل دختران توسط طالبان از مردان افغانستان خواسته است که در کنار زنان معترض بایستند.

مدافعان حقوق بشر در قطع‌نامه‌ای گفتند: «ما از مردم افغانستان، مشخص مردان افغانستان با صدای بلند و رسا تقاضا می‌کنیم که کنار زنان ایستاده شوند و روند مبارزه‌ی مدنی زنان را همه‌شمول سازند.»

آنان از استادان و دانشجویان مرد دانشگاه‌ها که در اعتراض به تصمیم طالبان صنف‌ها را تحریم کرده، قدردانی نموده و گفته‌اند که استادان و دانشجویان مرد تا حضور دانشجویان دختر به صنف‌ها حاضر نشوند.

مدافعان حقوق‌ بشر از جامعه‌ی جهانی به‌ویژه سازمان ملل نیز خواسته‌اند که تحریم‌ها علیه طالبان را تشدید کنند.

آنان در قطع‌نامه‌ی‌شان گفتند: «از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل می‌خواهیم که دیگر هفته‌وار ۴۰ میلیون دالر به رژیم تروریستی طالبان تزریق نکنند.»

مدافعان حقوق بشر خواستار نظارت نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی بر موارد نقض حقوق بشری در افغانستان شده‌اند.