عکس: صندوق حمایت از کودکان/ یونیسف

منع کار زنان در نهادهای غیردولتی؛ صنف‌های محلی یونیسف در قندهار تعطیل شدند

پس از منع کار زنان در نهادهای غیردولتی توسط طالبان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) هزار و ۵۸۸ صنف محلی آموزشی خود را در قندهار تعطیل کرد.

یکی از آموزگاران این صنف‌ها به روزنامه اطلاعات روز گفت که از امروز (پنج‌شنبه، ۸ جدی) دانش‌آموزان صنف‌های آموزشی یونیسف تا مدت نامعلوم رخصت شده‌اند.

او افزود: «دیروز دفتر ما با من تماس گرفت و گفت که از فردا همه‌ی دانش‌آموزان خود را رخصت کنید؛ تا زمانی که اطلاع ندهیم نباید بیایند.»

این آموزگار می‌گوید که تا آغاز مجدد صنف‌ها معاش‌شان پرداخت نخواهند شد؛ امری که وی را نگران کرده زیرا سرپرست خانواده‌اش است.

یکی دیگر از آموزگاران صنف‌های آموزشی یونیسف در قندهار نیز تعطیلی این صنف‌ها را تأیید کرد و گفت که محرومیت دانش‌آموزان از آموزش برای وی سخت است.

وی می‌گوید که اکثریت دانش‌آموزانش دختر بودند و یکی از آنان پس از شنیدن خبر تعطیلی صنف‌ها ضعف کرده و راهی شفاخانه شده است.

یکی از کارمندان یونیسف در قندهار نیز تعطیلی صنف‌ها را تأیید می‌کند، اما جزئیات ارائه نمی‌کند.

یکی از مسئولان ریاست معارف طالبان در قندهار از تعطیلی صنف‌های آموزشی یونیسف اظهار بی‌خبری می‌کند.

طالبان اخیرا در کنار تعلیق تحصیل دختران، کار زنان در نهادهای غیردولتی را نیز منع کرده‌اند.

این دو تصمیم اخیر طالبان واکنش‌های جهانی را در پی داشته است. کشورهای جهان به‌شمول کشورهای اسلامی و سازمان‌های بین‌المللی این اقدامات را نکوهش کرده‌اند.