استخبارات طالبان در دایکندی به کرایه‌ گذاشتن خانه بدون هماهنگی این ریاست را منع کرد

ریاست استخبارات طالبان در ولایت دایکندی به کرایه گذاشتن خانه‌های مسکونی بدون هماهنگی این ریاست را منع کرده است.

در نامه‌ی منتسب به این ریاست که بدست رسانه‌های محلی رسیده، آمده است که ساکنان دایکندی، قبل از این‌که منازل مسکونی خود را به کرایه بدهند، باید اجازه بگیرند.

ریاست استخبارات طالبان در دایکندی صحت این نامه را تأیید کرده، اما درباره‌ی هدف از وضع این مقررات چیزی نگفته‌ است.

این ریاست طی نامه‌ی دیگر استفاده از موترهای شیشه سیاه در دایکندی را نیز منع کرده است.

در این نامه گفته شده کسانی که از این دستور سرپیچی کنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.