شفاخانه افغان-جاپان

داکتران شفاخانه افغان–جاپان: پنج ماه است بی‌‌معاش و بی‌سرنوشت هستیم

داکتران شفاخانه افغان-جاپان در کابل می‌گویند که آنان پنج ماه است که معاش دریافت نکرده‌اند. این داکتران می‌گویند که در این مدت اعاشه‌ی‌شان نیز اجرا نشده است.

یکی از کارمندان اداری شفاخانه افغان-جاپان به روزنامه اطلاعات روز گفت که قرارداد داکتران و کارمندان این شفاخانه به تاریخ ۱۳ ماه سپتامبر ۲۰۲۲ پایان یافته است.

به‌گفته‌ی او پس از این تاریخ، کارمندان و داکتران شفاخانه افغان‌–جاپان بی‌سرنوشت هستند و «رضاکارانه» کار می‌کنند.

یکی از داکتران که خواست هویت‌اش فاش نشود، گفت که آنان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه‌اند.

به‌گفته‌ی او، ۱۷۶ نفر شامل داکتران متخصص و معالج، پرستاران و کارمندان خدماتی بی‌سرنوشت هستند.

این داکتر گفت که براساس قرارداد گذشته، آنان کارمندان پروژه کووید-۱۹ هستند و این پروژه از سوی سازمان جهانی صحت (WHO) تمویل و توسط مؤسسه «هلت‌ نت» تطبیق می‌شد. این مؤسسه برای پرسنل افغان-جاپان خدمات ارائه می‌کرد و معاش آنان را می‌پرداخت‌.

او اضافه کرد که قرار است پرسنل و بسترهای شفاخانه افغان-جاپان نیز کاهش یابد. به‌گفته‌ی او، ممکن است تعداد پرسنل به ۱۲۰ نفر ‌و تعداد بستر به ۶۰ کاهش یابد.

شفاخانه افغان-جاپان، تنها شفاخانه اختصاصی برای درمان بیماران کرونا در کابل است.